Wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019

arbeidsrecht

Als werkgevers en werknemers krijg je per januari 2019 te maken met nieuwe wetten en wetswijzigingen voor arbeid. Wij hebben de wetsveranderingen die voor jou van belang zijn op een rijtje gezet.

Loonbelasting

  • Het kabinet verlaagt per 1 januari 2019 de loonbelastingen verhoogt heffingskortingen. De belastingschijf waarin de meeste werknemers (modaal inkomen) belasting betalen, daalt van 40,85% naar 38,10%.
  • De belastingtarieven in de tweede en derde schijf worden samengevoegd en stapsgewijs gelijkgetrokken met het nieuwe tarief in de eerste schijf (basistarief). In 2021 komt het gezamenlijke basistarief uit op 37,05%. Dat is bijna 4% lager dan nu. Het nieuwe toptarief komt uit op 49,5%, bijna 2,5% lager dan nu. Door de invoering van dit tweeschijvenstelselnemen de besteedbare inkomens toe.

Minimumloon
Per 1 januari 2019 stijgt het minimumloon weer en is er een wijziging voor werknemers vanaf 21 jaar. 21-jarigen hebben nu recht op het volledig wettelijke minimumloon. Afgelopen jaren is dit van 23 naar 21 jaar gegaan. De minimumjeugdlonen voor 20, 19 en 18 jarigen gaan per 1 juli 2019 omhoog. Bekijk de exacte bedragen op de website van de belastingdienst.

Transitievergoeding
De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2019 omhoog van 79.000 naar 81.000 euro. Verdient een werknemer meer dan 81.000 euro, dan is de maximale transitievergoeding 12 maanden van het maandloon.

Geboorteverlof

  • Per 1 januari 2019 gaat de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in. Hiermee krijgen de partners van moeders recht op doorbetaald geboorteverlof voor de duur van je contracturen per week (dit was voorheen 2 dagen). Werkt de partner 40 uur dan heeft hij of zij recht op 40 uur geboorteverlof. Werkt de partner 24 uur per week dan heeft hij of zij dus recht op 24 uur geboorteverlof. Het geboorteverlof kan de partner in de eerste 4 weken na de thuisbevalling opnemen of binnen 4 weken nadat de baby thuis is van een ziekenhuisbevalling. De werknemer kan zelf beslissen wanneer die dit opneemt.
  • Het adoptie- of pleegzorgverlof wordt per 1 januari 2019 verlengd naar 6 weken (was voorheen 4 weken). Een werknemer krijgt dan een speciale uitkering van het UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon. Deze wetswijziging is opgenomen in de WIEG.
  • In verband met de nieuwe privacywetgeving mag de werkgever de zwangerschapsverklaring niet meer opnemen in de personeelsadministratie. Voorheen moest de werkgever 1 jaar lang een zwangerschapsverklaring in dossier bewaren. Deze bewaarplicht ligt nu bij de werknemer. Bij controle van het UWV moet de werknemer nu zelf de verklaring kunnen laten zien.
  • Per 1 juli 2020 kan het geboorteverlof aangevuld worden met 5 weken van de wekelijkse arbeidsduur. Dit gaat via het UWV. Het UWV keert een uitkering uit van 70% van het (maximum)dagloon. Hiermee kan een werknemer in totaal 6 weken geboorteverlof opnemen in het eerste half jaar na de bevalling.

Bijtelling auto van de zaak
Per 1 januari 2019 geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 4% op elektrische auto’s alleen nog tot een catalogusprijs van 50.000 euro. Electrische auto’s met een catalogusprijs boven de 50.000 euro worden met 22% bijtellingspercentage belast. Vanaf 2021 zal er op alle auto’s enkel nog 22% bijtelling zijn. Hiermee verdwijnt dus de verlaagde 4% bijtellingsoptie.

Wetsvoorstellen:

Wet Arbeidsmarkt in Balans
In het regeerakkoord werd er al gesproken over de nieuwe opvolger van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) genaamd: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). In dit nieuwe wetsvoorstel staan maatregelen voor flexibele arbeid, het ontslagrecht en de financiering van de WW. Dit wetsvoorstel gaat in het najaar van 2018 naar de Tweede Kamer.

Fiets van de Zaak
Er komt net zoals bij de auto van de zaak een bijtelling voor de fiets. De regeling wordt de komende tijd samen met brancheverenigingen uitgewerkt en moet per 1 januari 2020 ingaan. Het volstaat om 7 procent van de nieuwwaarde van de fiets bij het inkomen op te tellen. Net als bij de auto van de zaak, betaalt de werknemer dan over de bijtelling vervolgens belasting.

Heb jij met deze wetswijzigingen in het arbeidsrecht te maken en heb jij vragen over de wetswijzigingen? Neem dan contact op met onze HR adviseur Kirsten Fries.

  • Blog

^

^

Deel dit bericht!