home » blog »

CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard

CAO voor Uitzendkrachten

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle uitzendkrachten die in Nederland werken, recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden. De algemeenverbindendverklaring is geldig voor een periode van twee jaar, dit is in gegaan op de dag na publicatie in de Staatscourant. De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten door de uitzendkoepel ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV. Jaarlijks gaan er ruim 750.000 uitzendkrachten aan de slag.

Wat betekent dit voor ondernemingen?

De ondernemingscao’s van Persoonality Payrolling, Please, Tentoo, DPA en Connexie zijn op hun verzoek gedispenseerd van de CAO voor Uitzendkrachten. De ABU is blij met de algemeenverbindendverklaring.

Jurriën Koops, directeur sociale zaken van de ABU: “Met de algemeenverbindendverklaring creëren we een gelijk speelveld. Alle uitzendbureaus in Nederland, behoudens die zijn aangesloten bij de NBBU en de gedispenseerde ondernemingen, moeten zich aan de arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de CAO voor Uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden goed zijn geregeld. Eerlijke betaling, goede arbeidsomstandigheden en huisvesting, alsook controle op naleving zijn erg belangrijke zaken in de uitzendsector. Het is van belang dat alle bureaus dezelfde regels naleven en dat de onafhankelijke handhaver, de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten), kan toezien op het toepassen van de ABU-CAO bij zowel georganiseerde als niet-georganiseerde uitzendbureaus. Ook voor de publiek-private handhaving, waarbij de Inspectie SZW intensief samenwerkt met de SNCU, is de algemeenverbindendverklaring een onmisbare schakel.”

De algemeenverbindendverklaring is geldig voor een periode van twee jaar vanaf de dag na publicatie in deStaatscourant, te weten vanaf 17 september 2013 tot en met 16 september 2015.

Met het ingaan van het nieuwe jaar hebben er weer nieuwe wetswijzigingen plaatsgevonden. Zo zijn er ook een aantal veranderingen met betrekking tot de arbeidsmarkt. Lees hier de belangrijkste wetswijzigingen van 2018.

bron: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitleg fasensysteem bij uitzenden
× Even whatssappen?