home » blog »

Wel of geen vakantiedagen opnemen in coronatijd?

Vanaf midden maart 2020 werken veel mensen door het coronavirus thuis, zijn vele vakantiereizen geannuleerd en zijn overige gelegenheden, zoals restaurants gesloten. Veel mensen twijfelen daarom of ze in deze tijd nou wel of geen vakantiedagen moeten opnemen.

Wat zijn de regels omtrent de vakantiedagen?

Heb jij al vakantiedagen opgenomen maar wil je deze toch terugtrekken, omdat je niet meer op vakantie kunt gaan of geen vrij meer wil hebben omdat je toch niks kunt gaan ondernemen tijdens je vrije dagen? Of is het zo dat je werkgever graag wil je dat vakantiedagen opneemt omdat er onvoldoende werk is. Mag hij dit van jou vragen? Hierbij eerst de wettelijke regels omtrent vakantiedagen op een rijtje:

  1. Ik wil graag mijn goedgekeurde vakantiedagen intrekken omdat ik niet meer op vakantie ga. Is mijn werkgever verplicht hier aan mee te werken?
    Nee, hier is je werkgever niet toe verplicht. De reden hiervan is dat de vakantie op initiatief van de werknemer is aangevraagd en na goedkeuring door de werkgever is afgeschreven van het vakantiedagen tegoed van de werknemer. De werkgever is hierdoor niet verplicht om in te stemmen met een verzoek tot intrekking dan wel verplaatsing van de vakantie. Uiteraard mag de werkgever wel meewerken aan het verzoek tot intrekken of verplaatsen van de vakantie / vrije dagen.
  2. Mijn werkgever wil dat ik mijn verlofdagen opneem omdat er niet voldoende werk is en ik daardoor niet al mijn contracturen kan werken. Mag mijn werkgever dit eisen?
    Nee, dit mag jouw werkgever van jou niet eisen. Werkgevers mogen werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever is verplicht om al de contracturen uit te betalen. Jouw werkgever kan wel bepalen wanneer jij jouw ADV/ATV-uren op moet nemen (mits hier niks anders over afgesproken is in jouw cao).
  3. Doordat ik nu niet op vakantie (kan) gaan heb ik nog wettelijke vakantiedagen van vorig jaar over die per 1 juli vervallen. Mag ik deze nu alsnog na 1 juli opnemen?
    De regels omtrent het vervallen van de wettelijke vakantiedagen zijn niet veranderd door de coronacrisis. Dit betekent dus dat de wettelijke vakantiedagen per 1 juli vervallen (ook als je door de coronacrisis niet op vakantie kon gaan). Jouw werkgever is wel verplicht om je tijdig te herinneren aan de openstaande vakantiedagen zodat je nog voldoende tijd hebt om deze dagen op te nemen. Je werkgever mag natuurlijk wel positief afwijken van de regels omtrent het vervallen van de wettelijke vakantiedagen. Dus je kan wel met goedkeuring van je werkgever afspreken dat je de opgebouwde vakantiedagen na 1 juli alsnog op mag nemen.

Waarom zou je in deze coronatijd vakantie opnemen?

Naast de wettelijke regels omtrent het opnemen en intrekken van de vakantiedagen is het volgens deskundigen wel verstandig om vakantie op te nemen. Het lijkt nu onnodig om vrije dagen of vakantie op te nemen omdat je toch niet op vakantie kunt gaan en je vanuit huis ook geen uitjes kan doen omdat alles toch gesloten is. Monica Wirtz, senior adviseur juridische zaken bij de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) gaf in het middagprogramma van Stax&Toine (NPO1) aan dat er meerdere redenen zijn om in deze coronatijd wel gewoon je vakantiedagen op te nemen. Als eerste is het belangrijk om af en toe even afstand te nemen van je werk en werkomgeving. Juist in deze tijd waarbij veel mensen thuis werken en daarnaast ook nog kinderen thuis hebben rondlopen (en thuisonderwijs hebben gegeven) is het goed om even tot rust te komen en niet aan je werk te hoeven denken.

Een andere reden om in deze tijd wel gewoon je vakantiedagen op te nemen is om je werkgever hierdoor te steunen. Zoals hierboven al aangegeven kan je werkgever je niet verplichten om vrije dagen op te nemen omdat er geen werk is. Arbeidspsycholoog Tosca Gort gaf bij EditieNL aan dat het echt een groot probleem is als iedereen na de coronacrisis tegelijkertijd op vakantie gaat. De reden hiervoor is dat het voor bedrijven te zwaar is als mensen niet alle uren werken en vervolgens ook geen vakantiedagen opnemen. Het is dus niet alleen voor jezelf goed om juist ook in deze tijd vakantie op te nemen maar dus ook voor je werkgever!

Heb jij vragen over je vakantiedagen? De medewerkers van Go:Office staan voor je klaar en zullen al je vragen beantwoorden! Stel je vraag via onze website: https://go-office.nl of neem telefonisch contact op met Paul of Kirsten via 088 – 240 90 70.

Wel of geen vakantiedagen opnemen in coronatijd?
× Even whatssappen?