Zelf de loonheffing controleren.

Twijfel je of het ingehouden bedrag aan loonbelasting op je salarisspecificatie wel klopt? Je kan eenvoudig zelf controleren of de loonheffing op je loonstrook klopt.

Allereerst is het goed om te weten dat de loonadministratie van Go:Office ieder half jaar wordt gecontroleerd, dat weer wordt geregistreerd door Stichting Normering Arbeid. Je kunt het zelf echter ook controleren met de tabellen van de belastingdienst.

Bekijk de afbeelding hieronder om te zien welke keuzes je hierbij moet maken.

Kies onderaan of je wekelijks of per 4 weken je salaris ontvangt en open de tabel.

Loonheffingtabel belastingdienst | Go:Office Recruitment

Voorbeeld 

In 2021 is je uurloon €11, je krijgt iedere week salaris, je hebt in een week 25 uur gewerkt en je bent 28 jaar. Je verdient 11 x 25 = €275. Over je loon ontvang je 0,71% wachtdagcompensatie. Het totale brutoloon komt hiermee op (0,71% x €275) + €275 = €276, 95

Kijk in de weektabel en zoek het lagere tabelloon dat het dichtst bij het werkelijke loon ligt. In het bovenstaande geval: €276, 24. De inhouding die bij dit bedrag hoort staat in de kolom met loonheffingskorting onder ‘Jonger dan de AOW-leeftijd’. Het bedrag wat je aan loonbelasting betaalt is 15,46. Je nettoloon is nu €276, 95 – 15,46 = 261,49

Op je bankrekening ontvangt je een iets lager bedrag door een klein percentage gedifferentieerde premie WGA dat over je nettoloon wordt berekend en een eventuele eigen bijdrage voor het Stipp pensioen

Krijg je een reiskosten- of een onkostenvergoeding? Dit bedrag wordt opgeteld bij je nettoloon. Hierover wordt geen loonheffing berekend.

Alle reserveringen op een rij

Als je werkt via Go:Office uitzendbureau bouw je de volgende reserveringen op: Vakantiegeld Over ieder uur dat je werkt wordt vakantiegeld gereserveerd. De toeslag is 8% van het feitelijk loon (bruto loon exclusief toeslagen en/of overuren). Op je salarisspecificatie kun je zien hoeveel vakantietoeslag er in een periode wordt gereserveerd en

Lees verder »

Betekenis loonheffingskorting

De loonheffingskorting is de verzamelnaam voor algemene heffingskorting en arbeidskorting. Het is een korting op het bedrag aan loonheffing dat wordt ingehouden op het loon. Hierdoor betaal je minder belasting en zullen je bruto en je nettosalaris dichter bij elkaar komen te liggen. Elke werknemer heeft in principe recht op

Lees verder »

Uitleg termen loonstrook

Elke week of iedere 4 weken ontvang je via Go:Office uitzendbureau een loonstrook. Op de loonstrook staat je netto salaris, welk bedrag er wordt ingehouden aan loonheffingen en welke bedragen er worden gereserveerd. Hieronder volgt een uitleg van enkele posten: Brutoloon: Het verdiende loon dat wordt berekend als het aantal gewerkte

Lees verder »

Doorbetaling salaris op feestdagen

In principe heb je recht op doorbetaling van je loon op een erkende feestdag. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: Er dient sprake te zijn van een bestendig arbeidspatroon. Van een bestendig arbeidspatroon is in ieder geval sprake als je de laatste 13 weken voorafgaand aan de feestdag op

Lees verder »

Wanneer wordt het vakantiegeld uitgekeerd?

Een altijd terugkerende vraag is wanneer het opgebouwde vakantiegeld wordt uitgekeerd. Er zijn 2 momenten waarop vakantiegeld kan worden uitgekeerd. 1. Bij uit dienst meldenDe week na de laatste verloning worden automatisch alle reserveringen uitgekeerd. 2. Als je aan het werk bent in mei van ieder jaar. Weekverloning: In week

Lees verder »

Vakantiegeld en Jaarloon BT

Naast de normale beloning voor werk uit arbeid is er ook een bijzondere beloning zoals bijvoorbeeld vakantietoeslag of een eindejaarsuitkering. Op je loonstrook vind je linksonder jaarloon BT (Bijzonder Tarief). Dat is het percentage dat je betaalt over bijzondere beloningen, zoals je vakantiegeld. Het jaarloon BT is gebaseerd op het loon dat

Lees verder »
× Even whatssappen?