home » blog »

Wat de international voor úw organisatie kan betekenen.

Op dit moment staan er veel vacatures open terwijl het aantal werklozen daalt. Het kost werkgevers daarom ook met toenemende mate moeite om geschikte werknemers te vinden. Maar liefst 17% van de werkgevers en opdrachtgevers zegt moeite te hebben met het vinden van personeel (ter vergelijking, in 2014 was dit 5%). Lees in deze blog wat de international voor uw organisatie kan betekenen. wat de international voor uw organisatie kan betekenen

Groeiende groep internationale studenten

Uit de meest actuele gegevens van het CBS blijkt dat er in Nederland 732.804 HBO- en WO-studenten zijn. Het aantal internationale studenten is hierbij sterk gegroeid tot het het huidige aantal van 90.000.  Na het behalen van een diploma blijkt dat 19% van deze internationale studenten in Nederland blijft wonen en hier dus ook op zoek gaat naar een (starters)baan. Op jaarbasis zijn dit ongeveer 17.100 nieuwe starters op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat de meeste internationals naar de Randstad trekken. Go:Office, actief in onder meer de Randstad,  heeft ruime ervaring in het werven en plaatsen van internationals. Door internationale (ex)studenten aan te trekken kunnen er dus meer openstaande vacatures vervuld worden.

Generatie Y

De millennials vormen een groot deel van de huidige arbeidsmarkt. De millennials, ook wel Generatie Y genoemd, zijn afgestudeerden en starters geboren tussen 1980 en 2000. Kenmerkend aan deze generatie is dat ze, naast zelfverzekerd, ook erg op zichzelf gericht is. Een grote groep internationals maakt deel uit van deze Generatie Y. Deze groep starters vindt het dan ook belangrijk om zichzelf te kunnen ontplooien en wil zich graag gezien voelen op het werk. De hoogte van het salaris wordt minder belangrijk gevonden.

Benaderen van internationals

Er bestaan studentenverenigingen en Facebookpagina’s speciaal voor internationale studenten. Door binnen deze verenigingen en via deze pagina’s te werven, kan er een grote groep potentiële werknemers worden bereikt. Op deze manier kunnen er geschikte kandidaten voor openstaande vacatures gevonden worden.

Groeiend aantal bedrijven in Nederland

Het aantal bedrijven in Nederland is aan het groeien. Ook zijn er veel internationale bedrijven, vooral binnen de handel en de industrie, die Nederland als vestigingsplaats kiezen (in 2017 waren dit er 15.000). Nederland kent een voor bedrijven aantrekkelijke infrastructuur en afzetmarkt. Dit houdt in dat er nog meer openstaande vacatures bijkomen en er alleen nog maar meer werknemers nodig zijn.

Wet- en regelgeving

Doordat de werkloosheid daalt en er dus minder werkzoekenden zijn en doordat bovendien het starterssalaris aan het stijgen is, is het een uitdaging om werknemers te vinden die niet al te gefocust zijn op het salaris. Het inzetten van internationals uit de millennial generatie kan hier een oplossing voor zijn. Bovendien hoeven internationals binnen de EU, -EER of Zwitserland geen werkvergunning aan te vragen. Ze zijn vrij om te wonen en werken in Nederland. Go:Office is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving op dit gebied.

Algemeen tendens

Bovenstaande ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt laten een algemeen tendens zien van een steeds groter wordende spanning tussen enerzijds werkaanbod en anderzijds het aantal potentiële werknemers. Het groeiende aantal afgestudeerde internationale studenten kan hierbij slim worden ingezet.

Meer Informatie

Neem contact op met Tula de Wit, onderzoeker en recruiter bij Go:Office Recruitment, voor meer informatie over de inzet van internationals.

Lees hier de andere blogs van Go:Office over de werkvloer tips & tricks!

× Even whatssappen?