Werving & Selectie

Paul Chaillet Go:Office recruitment
Lukt het niet om die ene vacature ingevuld te krijgen? Of heeft u geen tijd en middelen beschikbaar voor het aannemen van nieuwe medewerkers?

 

Maak gebruik van het netwerk van Go:Office! Op basis van ‘no cure no pay’ gaan we aan de slag en stellen we alleen kandidaten voor die door ons al zorgvuldig geselecteerd zijn, zodat u alleen nog maar hoeft te kijken of de ‘klik’ er is.

 

Zo helpen wij u

Wij brengen de vacature onder de aandacht op onze website en bij zorgvuldig gekozen kanalen. Hierdoor zorgen wij voor de instroom van sollicitanten. Na de uitgebreide voorselectie toetsen wij de geschiktheid in een persoonlijk gesprek. Zo komt u enkel aan tafel met de best passende kandidaten, en betaalt u natuurlijk alleen wanneer de kandidaat daadwerkelijk wordt aangenomen.

 

Uw voordelen

  • Ondersteuning bij het opstellen van het functieprofiel en de vacature.
  • Geen eigen werving en selectie meer uitvoeren, wij nemen naar wens het complete proces uit handen.
  • Niet door bergen sollicitatiebrieven heen spitten maar de beste kandidaat kiezen uit onze voorselectie.
  • Verzekerd van kwalitatief hoogstaande kandidaten door middel van onze uitgebreide screening, referentiecheck en begeleiding bij contractering.
  • Wij werken op basis van ‘no cure, no pay’!

 

Neem contact op voor meer informatie
of vraag direct een offerte aan.

 

NEN 4400 uitgelegd

De norm NEN 4400 bevat eisen waar Nederlandse uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers zich moeten houden om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven.

Lees verder »

Wat houdt het SNA-Keurmerk in?

De afkorting SNA betekent Stichting Normering Arbeid. Het SNA-keurmerk is in het leven geroepen om de risico’s te beperken omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid. Met een SNA-gecertificering tonen we aandat we op een betrouwbare manier zaken doen.

Lees verder »

Uitleg fasensysteem bij uitzenden.

Uitzendkrachten die via Go:Office aan de slag gaan werken volgens de ABU cao via een fasesysteem. Ze bouwen meer rechten op naarmate ze langer werken via hetzelfde uitzendbureau. Hierbij duidelijke uitleg over fasensysteem bij uitzenden.   Fase A Alle uitzendkrachten starten in fase A. De duur van fase A is 52

Lees verder »

Welke taken neemt Go:Office over?

Op papier wordt Go:Office de juridische werkgever van één of meer van uw medewerkers. Go:Office zorgt voor de betaling van de salarissen, de afdracht van alle werkgever -,  werknemer -,  pensioenpremies en is verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en contractbeheer. U bent verlost van alle administratieve handelingen en werkgeversrisico‘s.

Lees verder »

Hoe vrijwaart Go:Office u van inleners-aansprakelijkheid?

U wordt niet door de belastingdienst aansprakelijk gesteld, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in

Lees verder »

Wat is inleners-aansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid speelt als uw organisatie personeel inleent, bijvoorbeeld van een uitzend- of detacheringsbureau.  De Belastingdienst kan uw organisatie dan hoofdelijk aansprakelijk stellen als de uitlener voor de ingeleende krachten niet aan zijn afdrachtverplichtingen rond de loonheffingen en BTW voldoet. Dat geldt ook als uw organisatie hen doorleent aan een andere partij.

Lees verder »

Wat houdt de inlenersbeloning in?

De inlenersbeloning betekent dat de uitzendkracht hetzelfde salaris moet verdienen als de vaste medewerkers bij een inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren. De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten in fase A en B. Omdat de uitzendkrachten van Go:Office vallen onder de ABU Cao dient de beloning van de uitzendkracht en de

Lees verder »

Millennials aantrekken voor jouw organisatie

De millennials, het is de grootste groep onder de werkbevolking, ze vervullen vaak de junior en medior vacatures. Deze groep verovert de arbeidsmarkt, het is dus niet zo gek dat bedrijven graag deze groep graag aantrekken. Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie aantrekkelijk is voor deze generatie?

Lees verder »

Omgaan met pesten op de werkvloer

Het is de week tegen pesten. Pesten op de werkvloer komt nog met regelmaat voor, vervelende opmerkingen van collega’s of het buitensluiten van een collega door geen koffie voor hem of haar te halen zijn hier voorbeelden van. Een grapje op zijn tijd moet kunnen, maar wanneer plagen verandert in

Lees verder »

De krappe arbeidsmarkt, hoe speelt u hierop in?

De economie groeit en voor het eerst sinds 2007 noemen we de arbeidsmarkt weer gespannen. Door de aanhoudende groei zal de krapte op de arbeidsmarkt volgend jaar alleen maar toenemen. Volgens het UWV neemt het lijstje van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures met de maand toe.

Lees verder »

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.

Lees verder »

Wet werk en zekerheid

De wet heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het huidige kabinet streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij tweedeling tussen mensen met een vast baan en flexwerkers wordt verminderd. Werk zekerheid moet in plaats van

Lees verder »

De wet BeZaVa

Sinds 1 januari 2013 is de wet ‘Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters’ (BeZaVa) van kracht. Deze wet geeft werkgevers een financiële prikkel om arbeidsongeschiktheid van mensen met een tijdelijk dienstverband tegen te gaan. De wet is gefaseerd ingevoerd waarbij 2014 en 2015 de veranderingen duidelijk meetbaar ingezet zijn.

Lees verder »
yes! inschrijven gelukt

Go:Office Recruitment

reageert gewoonlijk 

binnen 1 uur

Hoi👋   waarmee kan ik je helpen?
GoOffice Recruitment vacatures
Je bent nu ingeschreven!

 

Om de week ontvang je een update.
PS: Check je spam/ ongewenste mail

vacature alarm
“You Snooze, You lose!”

Vul je emailadres in
en mis geen enkele vacature.

Hallo, waarmee kunnen we je helpen?
Kirsten Fries Go:Office Recruitment

sales | hr advies

Kirsten Fries

   
Alexander de Ferrante Go:Office Recruitment

recruitment

Alexander de Ferrante

   
Shanna van Hattum – Janssen | Go:Office Recruitment

recruitment

Shanna van Hattum – Janssen

   
Email-Paul-Chaillet

finance

Paul Chaillet

   

Algemeen nummer: 088 240 90 70