Werving & Selectie


Lukt het niet om die ene vacature ingevuld te krijgen? Of heeft u geen tijd en middelen beschikbaar voor het aannemen van nieuwe medewerkers?

 

 

Maak gebruik van het netwerk van Go:Office! Op basis van ‘no cure no pay’ gaan we aan de slag en stellen we alleen kandidaten voor die door ons al zorgvuldig geselecteerd zijn, zodat u alleen nog maar hoeft te kijken of de ‘klik’ er is. Wij vertellen wat voor een baat u heeft bij het werving en selectie proces van Go:Office.

Zo helpen wij u

Wij brengen de vacature onder de aandacht op onze website en bij zorgvuldig gekozen kanalen. Hierdoor zorgen voor de instroom van sollicitanten. Na de uitgebreide voorselectie toetsen wij de geschiktheid in een persoonlijk gesprek. Zo komt u enkel aan tafel met de best passende kandidaten, en betaalt u natuurlijk alleen wanneer de kandidaat daadwerkelijk wordt aangenomen.

Uw voordelen

  • Ondersteuning bij het opstellen van het functieprofiel en de vacature.
  • Geen eigen werving en selectie meer uitvoeren, wij nemen naar wens het complete proces uit handen.
  • Niet door bergen sollicitatiebrieven heen spitten maar de beste kandidaat kiezen uit onze voorselectie.
  • Verzekerd van kwalitatief hoogstaande kandidaten door middel van onze uitgebreide screening, referentiecheck en begeleiding bij contractering.
  • Wij werken op basis van ‘no cure, no pay’!

Neem contact op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan.

Wat moet U zelf blijven doen bij Payroll?

U bent zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van uw eigen medewerkers. U bepaalt de werktijden, het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. U voert de beoordelings- en functioneringsgesprekken. Er verandert dus niets voor u op de werkvloer.

Lees verder »

Welke taken neemt Go:Payroll over?

Op papier wordt Go:Payroll de juridische werkgever van één of meer van uw medewerkers. Go:Payroll zorgt voor de betaling van de salarissen, de afdracht van alle werkgever -,  werknemer -,  pensioenpremies en is verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en contractbeheer. U bent

Lees verder »

Wat is inleners-aansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid speelt als uw organisatie personeel inleent, bijvoorbeeld van een uitzend- of detacheringsbureau.  De Belastingdienst kan uw organisatie dan hoofdelijk aansprakelijk stellen als de uitlener voor de ingeleende krachten niet aan zijn afdrachtverplichtingen rond de loonheffingen en BTW voldoet. Dat geldt

Lees verder »

Wat houdt de inlenersbeloning in?

De inlenersbeloning betekent dat de uitzendkracht hetzelfde salaris moet verdienen als de vaste medewerkers bij een inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren. De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten in fase A en B. Omdat de uitzendkrachten van Go:Office vallen onder de

Lees verder »
Pesten-op-het-werk

Omgaan met pesten op de werkvloer

Het is de week tegen pesten. Pesten op de werkvloer komt nog met regelmaat voor, vervelende opmerkingen van collega’s of het buitensluiten van een collega door geen koffie voor hem of haar te halen zijn hier voorbeelden van. Een grapje

Lees verder »
salaris

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.

Lees verder »
Wetswijziging-Arbeidsrecht-2018

Wet werk en zekerheid

Wet Werk en Zekerheid De wet heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het huidige kabinet streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij tweedeling tussen mensen

Lees verder »
De wet BeZaVa

De wet BeZaVa

De wet BeZaVa   Sinds 1 januari 2013 is de wet ‘Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters’ (BeZaVa) van kracht. Deze wet geeft werkgevers een financiële prikkel om arbeidsongeschiktheid van mensen met een tijdelijk dienstverband tegen te gaan. De wet is gefaseerd

Lees verder »