Uitleg fasensysteem bij uitzenden.

Uitzendkrachten die via Go:Office aan de slag gaan werken volgens de ABU cao via een fasesysteem. Ze bouwen meer rechten op naarmate ze langer werken via hetzelfde uitzendbureau. Hierbij duidelijke uitleg over fasensysteem bij uitzenden.

Fase A

Alle uitzendkrachten starten in fase A. De duur van fase A is 78 gewerkte weken. Hierbij telt iedere week dat een uitzendkracht werkt mee of het nu 1 of 40 uur is.

Uitzendkrachten hebben in deze fase een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding. Dit betekent dat zowel de uitzendkracht, de opdrachtgever en Go:Office de arbeidsovereenkomst direct kunnen beëindigen. Als het werk bijvoorbeeld bij de opdrachtgever stopt dan eindigt de arbeidsovereenkomst. In fase A is er geen beperking aan het aantal arbeidsovereenkomsten dat Go:Office kan geven.

Fase B 

Uitzendkrachten krijgen een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd als ze doorwerken na fase A of binnen 6 maanden opnieuw worden uitzegezonden. Het uitzendbeding is hier niet meer van toepassing. Dit betekent dat de uitzendkrachten een maand opzegtermijn hebben. Go:Office kan een contract alleen tussentijds beëindigen met een opzegvergunning van het UVW, via de kantonrechter of middels een vaststellingsovereenkomst. Als het werk bij een opdrachtgever stopt terwijl de uitzendovereenkomst nog doorloopt dan betaalt Go:Office het salaris door tot het einde van het contract.  

De duur van fase B is 4 jaar en Go:Office kan maximaal 6 uitzendovereenkomsten geven.

Fase C

Uitzendkrachten krijgen een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd als ze doorwerken na fase B of binnen 3 maanden opnieuw worden uitzegezonden. Go:Office zoekt passende arbeid als het werk bij een opdrachtgever stopt. De opzegtermijn voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is 1 maand met toestemming van het UWV, via de kantonrechter of met een vaststellingsovereenkomst.

Een uitzendkracht start direct in fase B als hij of zij binnen 6 maanden opnieuw wordt uitgezonden door Go:Office. Indien de onderbreking langer dan 6 maanden duurt dan start de uitzendkracht in fase A.

Heb jij nog vragen over de uitleg van het fasensysteem bij uitzenden? Neem dan contact met ons op via contactgegevens!

Ben je op zoek naar een uitzendkracht voor je openstaande vacature? Laat het ons dan weten via ons vacature formulier!

Uitleg fasensysteem bij uitzenden

Uitleg fasensysteem bij uitzenden.

Uitzendkrachten die via Go:Office aan de slag gaan werken volgens de ABU cao via een fasesysteem. Ze bouwen meer rechten op naarmate ze langer werken via hetzelfde uitzendbureau. Hierbij duidelijke uitleg over fasensysteem bij uitzenden. Fase A Alle uitzendkrachten starten in fase A. De duur van fase A is 78 gewerkte

Lees verder »

Hoe vrijwaart Go:Office u van inleners-aansprakelijkheid?

U wordt niet door de belastingdienst aansprakelijk gesteld, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in

Lees verder »

Wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019

Als werkgevers en werknemers krijg je te maken met nieuwe wetten en wetswijzigingen voor arbeid. Wij hebben de wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019 die voor jou van belang zijn op een rijtje gezet. Loonbelasting Het kabinet verlaagt per 1 januari 2019 de loonbelastingen verhoogt heffingskortingen. De belastingschijf waarin de

Lees verder »

Wat is inleners-aansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid speelt als uw organisatie personeel inleent, bijvoorbeeld van een uitzend- of detacheringsbureau.  De Belastingdienst kan uw organisatie dan hoofdelijk aansprakelijk stellen als de uitlener voor de ingeleende krachten niet aan zijn afdrachtverplichtingen rond de loonheffingen en BTW voldoet. Dat geldt ook als uw organisatie hen doorleent aan een andere partij.

Lees verder »

Wat houdt de inlenersbeloning in?

De inlenersbeloning betekent dat de uitzendkracht hetzelfde salaris moet verdienen als de vaste medewerkers bij een inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren. De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten in fase A en B. Omdat de uitzendkrachten van Go:Office vallen onder de ABU Cao dient de beloning van de uitzendkracht en de

Lees verder »
× Even whatssappen?