Wat houdt de inlenersbeloning in?

De inlenersbeloning betekent dat de uitzendkracht hetzelfde salaris moet verdienen als de vaste medewerkers bij een inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten in fase A en B.

Omdat de uitzendkrachten van Go:Office vallen onder de ABU Cao dient de beloning van de uitzendkracht en de beloning van de vaste medewerkers gematcht te worden op onder andere de volgende aspecten:

  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen

Vul het formulier in Inlenersbeloning is.