Waarom kan een uitzendkracht pas worden overgenomen na 1040 uur (of 520 uur) zonder kosten?

Als Go:Office uitzendbureau een uitzendkracht voorstelt dan is daar een zorgvuldig wervings- en selectieproces aan vooraf gegaan. Nieuwe vacatures worden door ons uitgezet op onze site, op social media én betaalde wervingskanalen. Vervolgens maken we een voorselectie en nodigen we potentiële kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. Als we uiteindelijk een kandidaat voorstellen dan is deze gewikt en gewogen. Pas als een uitzendkracht aan de slag gaat, kunnen we de initiële kosten terugverdienen. In de kostprijsfactor zijn deze investeringen meegenomen.

Wordt een kandidaat direct aangenomen dan geldt de recruitmentfee. In het geval dat een inlener de uitzendkracht eerder wil overnemen dan geldt een recruitmentfee naar Rato.

voorbeeld:

Margot heeft 260 uur gewerkt en zij doet haar werk zo goed dat Sales BV haar direct een vast contract wil aanbieden. De recruitmentfee voor werving en selectie is 19% van het bruto jaarsalaris. Afgesproken was dat ze na 1040 uur kosteloos zou kunnen worden overgenomen.

1040-260=780
780/1040=0,75

De recruitmentfee die nu in rekening wordt gebracht = (0,75*19%) = 14,25%