Waarom kan een uitzendkracht pas worden overgenomen na 1040 uur (of 520 uur) zonder kosten?

Als Go:Office uitzendbureau een uitzendkracht voorstelt dan is daar een zorgvuldig wervings- en selectieproces aan vooraf gegaan. Nieuwe vacatures worden door ons uitgezet op onze site, op social media én betaalde wervingskanalen. Vervolgens maken we een voorselectie en nodigen we potentiële kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. Als we uiteindelijk een kandidaat voorstellen dan is deze gewikt en gewogen. Pas als een uitzendkracht aan de slag gaat, kunnen we de initiële kosten terugverdienen. In de kostprijsfactor zijn deze investeringen meegenomen.

Wordt een kandidaat direct aangenomen dan geldt de recruitmentfee. In het geval dat een inlener de uitzendkracht eerder wil overnemen dan geldt een recruitmentfee naar Rato.

voorbeeld:

Margot heeft 260 uur gewerkt en zij doet haar werk zo goed dat Sales BV haar direct een vast contract wil aanbieden. De recruitmentfee voor werving en selectie is 19% van het bruto jaarsalaris. Afgesproken was dat ze na 1040 uur kosteloos zou kunnen worden overgenomen.

1040-260=780
780/1040=0,75

De recruitmentfee die nu in rekening wordt gebracht = (0,75*19%) = 14,25%

Uitleg fasensysteem bij uitzenden

Uitleg fasensysteem bij uitzenden.

Uitzendkrachten die via Go:Office aan de slag gaan werken volgens de ABU cao via een fasesysteem. Ze bouwen meer rechten op naarmate ze langer werken via hetzelfde uitzendbureau. Hierbij duidelijke uitleg over fasensysteem bij uitzenden. Fase A Alle uitzendkrachten starten in fase A. De duur van fase A is 78 gewerkte

Lees verder »

Hoe vrijwaart Go:Office u van inleners-aansprakelijkheid?

U wordt niet door de belastingdienst aansprakelijk gesteld, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in

Lees verder »

Wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019

Als werkgevers en werknemers krijg je te maken met nieuwe wetten en wetswijzigingen voor arbeid. Wij hebben de wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019 die voor jou van belang zijn op een rijtje gezet. Loonbelasting Het kabinet verlaagt per 1 januari 2019 de loonbelastingen verhoogt heffingskortingen. De belastingschijf waarin de

Lees verder »

Wat is inleners-aansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid speelt als uw organisatie personeel inleent, bijvoorbeeld van een uitzend- of detacheringsbureau.  De Belastingdienst kan uw organisatie dan hoofdelijk aansprakelijk stellen als de uitlener voor de ingeleende krachten niet aan zijn afdrachtverplichtingen rond de loonheffingen en BTW voldoet. Dat geldt ook als uw organisatie hen doorleent aan een andere partij.

Lees verder »

Wat houdt de inlenersbeloning in?

De inlenersbeloning betekent dat de uitzendkracht hetzelfde salaris moet verdienen als de vaste medewerkers bij een inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren. De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten in fase A en B. Omdat de uitzendkrachten van Go:Office vallen onder de ABU Cao dient de beloning van de uitzendkracht en de

Lees verder »
× Even whatssappen?