Hoe vrijwaart Go:Office u van inleners-aansprakelijkheid?

U wordt niet door de belastingdienst aansprakelijk gesteld, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA);
  • U stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g-rekening van de in het SNA-register opgenomen uitzendonderneming;
  • De factuur van de uitlener voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt;
  • Uw administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens met betrekking tot de inlening, de urenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;
  • U moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen;
  • Voor zover van toepassing moet u kunnen aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

Go:Office maakt gebruik van een G rekening, in de factuur wordt aangegeven dat 40% van het totaal bedrag hierop dient te worden gestort. Go:Office is via Go:Payroll BV ingeschreven in het SNA register en voldoet aan de NEN 4400-1 norm. Halfjaarlijkse inspecties door CROP certifiering zorgen ervoor dat de inschrijving in het SNA register actueel blijft.

Uitleg fasensysteem bij uitzenden

Uitleg fasensysteem bij uitzenden.

Uitzendkrachten die via Go:Office aan de slag gaan werken volgens de ABU cao via een fasesysteem. Ze bouwen meer rechten op naarmate ze langer werken via hetzelfde uitzendbureau. Hierbij duidelijke uitleg over fasensysteem bij uitzenden. Fase A Alle uitzendkrachten starten in fase A. De duur van fase A is 78 gewerkte

Lees verder »

Hoe vrijwaart Go:Office u van inleners-aansprakelijkheid?

U wordt niet door de belastingdienst aansprakelijk gesteld, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in

Lees verder »

Wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019

Als werkgevers en werknemers krijg je te maken met nieuwe wetten en wetswijzigingen voor arbeid. Wij hebben de wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019 die voor jou van belang zijn op een rijtje gezet. Loonbelasting Het kabinet verlaagt per 1 januari 2019 de loonbelastingen verhoogt heffingskortingen. De belastingschijf waarin de

Lees verder »

Wat is inleners-aansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid speelt als uw organisatie personeel inleent, bijvoorbeeld van een uitzend- of detacheringsbureau.  De Belastingdienst kan uw organisatie dan hoofdelijk aansprakelijk stellen als de uitlener voor de ingeleende krachten niet aan zijn afdrachtverplichtingen rond de loonheffingen en BTW voldoet. Dat geldt ook als uw organisatie hen doorleent aan een andere partij.

Lees verder »

Wat houdt de inlenersbeloning in?

De inlenersbeloning betekent dat de uitzendkracht hetzelfde salaris moet verdienen als de vaste medewerkers bij een inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren. De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten in fase A en B. Omdat de uitzendkrachten van Go:Office vallen onder de ABU Cao dient de beloning van de uitzendkracht en de

Lees verder »
× Even whatssappen?