Hoe vrijwaart Go:Office u van inleners-aansprakelijkheid?

go office uitzenden

U wordt niet door de belastingdienst aansprakelijk gesteld, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA);
  • U stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g-rekening van de in het SNA-register opgenomen uitzendonderneming;
  • De factuur van de uitlener voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt;
  • Uw administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens met betrekking tot de inlening, de urenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;
  • U moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen;
  • Voor zover van toepassing moet u kunnen aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

Go:Office maakt gebruik van een G rekening, in de factuur wordt aangegeven dat 40% van het totaal bedrag hierop dient te worden gestort. Go:Office is via Go:Payroll BV ingeschreven in het SNA register en voldoet aan de NEN 4400-1 norm. Halfjaarlijkse inspecties door CROP certifiering zorgen ervoor dat de inschrijving in het SNA register actueel blijft.