Verlof uren opnemen

go office informatie

In de online urenregistratie van Go:Office kun je behalve een werkbriefje ook een reserveringsbriefje aanmaken. Op je laatste loonstrook kun je zien bij “Saldo verlofuren” hoeveel uren je hebt opgebouwd. Houd er mee rekening bij het invullen van het reserveringbriefje dat de uitbetaling altijd een week later is. Dus vul je het reserveringsbriefje in van week 10 dan krijg je de verlofuren uitbetaald in week 11.

Let op: Als je stopt met werken dan word je uit dienst gemeld. Al je opgebouwde reserveringen worden automatisch uitgekeerd, je hoeft geen stappen te ondernemen.

Tip: Laat je verlofuren uitkeren als je op vakantie bent. Zo krijg je doorbetaald terwijl je niet aan het werk bent.

Heb je meer vragen over je verlof uren, neem dan contact met ons op.