Tijdstip uren aanbieden en salaris ontvangen

Weekverloning

Als je de uren van de week ervoor uiterlijk op maandag 12.00 uur aanbiedt, dan word je in dezelfde week op donderdag uitbetaald.

Vierwekelijkse verloning

Eens in de 4 weken bied je in 2021 de uren aan volgens het onderstaande schema.

periode

week uren
aanbieden
betaling
1 1-4 01-02 04-02
2 5-8 01-03 04-03
3 9-12 29-03 01-04
4 13-16 26-04 29-03
5 17-20 24-05 27-05
6 21-24 21-06 24-06
7 25-28 19-07 22-07
8 29-32 16-08 19-08
9 33-36 13-09 16-09
10 37-40 11-10 14-10
11 41-44 08-11 11-11
12 45-48 06-12 09-12
13 49-52 03-01 06-01

LET OP: Je kan de uren maar 1 keer per periode aanbieden. Dus bied alleen de uren aan, als je er zeker van bent dat deze uren niet meer wijzigen.

Alle reserveringen op een rij

Als je werkt via Go:Office uitzendbureau bouw je de volgende reserveringen op: Vakantiegeld Over ieder uur dat je werkt wordt vakantiegeld gereserveerd. De toeslag is 8% van het feitelijk loon (bruto loon exclusief toeslagen en/of overuren). Op je salarisspecificatie kun je zien hoeveel vakantietoeslag er in een periode wordt gereserveerd en

Lees verder »

Betekenis loonheffingskorting

De loonheffingskorting is de verzamelnaam voor algemene heffingskorting en arbeidskorting. Het is een korting op het bedrag aan loonheffing dat wordt ingehouden op het loon. Hierdoor betaal je minder belasting en zullen je bruto en je nettosalaris dichter bij elkaar komen te liggen. Elke werknemer heeft in principe recht op

Lees verder »

Uitleg termen loonstrook

Elke week of iedere 4 weken ontvang je via Go:Office uitzendbureau een loonstrook. Op de loonstrook staat je netto salaris, welk bedrag er wordt ingehouden aan loonheffingen en welke bedragen er worden gereserveerd. Hieronder volgt een uitleg van enkele posten: Brutoloon: Het verdiende loon dat wordt berekend als het aantal gewerkte

Lees verder »

Doorbetaling salaris op feestdagen

In principe heb je recht op doorbetaling van je loon op een erkende feestdag. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: Er dient sprake te zijn van een bestendig arbeidspatroon. Van een bestendig arbeidspatroon is in ieder geval sprake als je de laatste 13 weken voorafgaand aan de feestdag op

Lees verder »

Wanneer wordt het vakantiegeld uitgekeerd?

Een altijd terugkerende vraag is wanneer het opgebouwde vakantiegeld wordt uitgekeerd. Er zijn 2 momenten waarop vakantiegeld kan worden uitgekeerd. 1. Bij uit dienst meldenDe week na de laatste verloning worden automatisch alle reserveringen uitgekeerd. 2. Als je aan het werk bent in mei van ieder jaar. Weekverloning: In week

Lees verder »

Vakantiegeld en Jaarloon BT

Naast de normale beloning voor werk uit arbeid is er ook een bijzondere beloning zoals bijvoorbeeld vakantietoeslag of een eindejaarsuitkering. Op je loonstrook vind je linksonder jaarloon BT (Bijzonder Tarief). Dat is het percentage dat je betaalt over bijzondere beloningen, zoals je vakantiegeld. Het jaarloon BT is gebaseerd op het loon dat

Lees verder »
× Even whatssappen?