Stoppen met werken

go office informatie

Als je werkt op uitzendbasis via Go:Office uitzendbureau kan er een moment komen waarop kje gaat stoppen met werk. Bijvoorbeeld omdat je een vast contract krijgt aangeboden bij je opdrachtgever of je vind elders een leukere baan.

Let op: Geef tijdig aan ons door wat je laatste werkdag is

Eerst ontvang je het salaris over de laatste week waarin je hebt gewerkt. De daaropvolgende week wordt je uit dienst gemeld en worden alle reserveringen uitgekeerd. Het opgebouwde vakantiegeld, de verlofuren en de reservering kort verzuim worden tegelijkertijd uitbetaald. Op je laatste salarisspecificatie kun je dit controleren: Alle saldi moet op nul staan.