Alle reserveringen op een rij

Als je werkt via Go:Office uitzendbureau bouw je de volgende reserveringen op:

Vakantiegeld

Over ieder uur dat je werkt wordt vakantiegeld gereserveerd. De toeslag is 8% van het feitelijk loon (bruto loon exclusief toeslagen en/of overuren). Op je salarisspecificatie kun je zien hoeveel vakantietoeslag er in een periode wordt gereserveerd en wat het totaalbedrag is dat je hebt opgebouwd.
> Vakantiegeld wordt ieder jaar in week 22 uitgekeerd.
 

Verlofuren

In fase A en B bouw je over gewerkte uren 10,87% verlofuren op. Op je salarisspecificatie zie je hoeveel verlofuren je per periode hebt opgebouwd en wat het totaal aantal verlofuren is. Deze verlofuren kun je ieder moment laten uitkeren door het invullen van een reserveringsbriefje. Het reserveringsbriefje is terug te vinden in de online urenregistratie van Go:Office.

 

reservering kort verzuim

In fase A bouw je ook een reservering kort verzuim op. Dit percentage is 0,6% van het feitelijk loon. Het opgebouwde percentage kun je laten uitkeren bij familieomstandigheden of voor een bijzondere gebeurtenis. Zoals de begrafenis van een familielid of een huwelijk.

 

Voor alle reserveringen geldt dat deze automatisch worden uitgekeerd als je uit dienst wordt gemeld.