Uitleg Stip Pensioen

go office informatie

Als je werkt via Go:Office uitzendbureau en je leeftijd is tussen 21 en 67 jaar dan ga je na 26 werkweken deelnemen aan de basisregeling van het StipPensioen. Je blijft maximaal 52 werkweken in de Basisregeling, daarna ga je deelnemen aan de Plusregeling

Basisregeling

De Basisregeling is een beschikbare premieregeling. Elke maand wordt er geld voor je op jouw beleggingsrekening gestort. StiPP belegt dit geld voor jou. Het ingelegde geld en het rendement is samen jouw pensioenkapitaal. Als je met pensioen gaat kun je met het pensioenkapitaal een maandelijkse pensioenuitkering aankopen.

De inleg

Er wordt 4,24% van jouw pensioengrondslag op jouw beleggingsrekening gestort. De pensioengrondslag is het pensioengevend loon min de franchise (€ 6,64 per uur). Let op: StiPP kent een maximum pensioengevend uurloon. Dit is in 2019 € 29,88 per uur en wordt jaarlijks vastgesteld. Boven dit uurloon bouw je geen pensioenkapitaal op.

Een rekenvoorbeeld

 • Je verdient € 12 bruto per uur en werkt 40 uur per week. Je verdient dan in vier weken
  € 12 x 40 uur x 4 weken = € 1.920 bruto. Dit is het pensioengevend loon.
 • De pensioengrondslag is het pensioengevend loon min de franchise.
  De franchise is € 6,64 x 40 uur x 4 weken = € 1.062,40.
  De pensioengrondslag is dus € 1.920 (pensioengevend loon) – € 1.062,40 (de franchise) =
  € 857,60.
 • Elke vier weken wordt er 4,24% van € 857,60 = € 36,02 op jouw beleggingsrekening gestort.

Beleggingsrendement

StiPP belegt jouw premies en die van alle andere deelnemers. Elke maand maken we de balans op. Is er een positief rendement? Dan wordt er geld bijgeschreven op uw pensioenbeleggingsrekening. Is er een negatief rendement? Dan wordt er geld afgeschreven op jouw pensioenbeleggingsrekening.

 

Plusregeling

Ook in de plusregeling wordt voor elk uur dat je werkt een bedrag opzij gezet. Go:Office uitzendbureau betaalt 2/3 deel van de premie en 1/3 deel van de premie betaal je zelf. Het deel dat jezelf betaalt wordt ingehouden op je netto loon. Uitgebreidere informatie over de plusregeling vind je hier.