Uitleg fasen systeem

Als je voor Go:Office uitzendbureau werkt bouw je meer rechten op naarmate je langer werkt. Deze rechten zijn verdeeld over 3 verschillende fasen.

Fase A

Duur: minimaal 78 gewerkte weken

Iedere week dat je voor Go:Office werkt telt mee, of het nu 1 of 40 uur is in een week is.

In deze fase heb je een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding. Het uitzendbeding betekent dat zowel jij als Go:Office de arbeidsovereenkomst direct kan beëindigen. Bijvoorbeeld als het werk bij de opdrachtgevers stopt. Ook als je ziek wordt eindigt de arbeidsovereenkomst. Go:Office draagt je dan over aan de verzuimbegeleidende instantie en krijg je ziekengeld.  Zodra je weer bent hersteld en gaat hervatten krijg je een nieuwe arbeidsovereenkomst.

In fase A is er geen beperking aan het aantal arbeidsovereenkomsten dat je via Go:Office kan krijgen.

Fase B

Duur: 4 jaar

Fase B volgt op fase A als je aansluitend blijft werken voor Go:Office. Ook als je binnen 26 weken na afloop van fase A opnieuw door ons wordt uitgezonden start fase B.

In deze fase krijg je een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. Het uitzendbeding is hier niet meer van toepassing. Is de periode tussen twee uitzendovereenkomsten korter dan 26 weken? Deze onderbroken periode telt mee voor de telling van 4 jaar. Als het werk bij een opdrachtgever stopt terwijl je uitzendovereenkomst nog doorloopt dan zoekt Go:Office passend werk voor je. Dit moet je accepteren om het recht op loondoorbetaling te behouden.

In deze fase kun je maximaal 6 uitzendovereenkomsten krijgen.

Fase C

Duur: ongelimiteerd

Fase C volgt op fase B als je aansluitend blijft werken voor Go:Office. In deze fase krijg je een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan alleen stoppen na inachtneming van de afgesproken opzegtermijn. Hierbij geldt bovendien dat Go:Office alleen mag opzeggen na toestemming van het UWV of de kantonrechter.

 

Tot slot: Voor alle fasen geldt dat als je langer dan 26 weken niet werkt via Go:Office je altijd opnieuw start met fase A

Uitleg Stip Pensioen

Als je werkt via Go:Office uitzendbureau en je leeftijd is tussen 21 en 67 jaar dan ga je na 26 werkweken deelnemen aan de basisregeling van het StipPensioen. Je blijft maximaal 52 werkweken in de Basisregeling, daarna ga je deelnemen aan de Plusregeling Basisregeling De Basisregeling is een beschikbare premieregeling.

Lees verder »

Uitleg fasen systeem

Als je voor Go:Office uitzendbureau werkt bouw je meer rechten op naarmate je langer werkt. Deze rechten zijn verdeeld over 3 verschillende fasen. Fase A Duur: minimaal 78 gewerkte weken Iedere week dat je voor Go:Office werkt telt mee, of het nu 1 of 40 uur is in een week

Lees verder »

Alle reserveringen op een rij

Als je werkt via Go:Office uitzendbureau bouw je de volgende reserveringen op: Vakantiegeld Over ieder uur dat je werkt wordt vakantiegeld gereserveerd. De toeslag is 8% van het feitelijk loon (bruto loon exclusief toeslagen en/of overuren). Op je salarisspecificatie kun je zien hoeveel vakantietoeslag er in een periode wordt gereserveerd en

Lees verder »
× Even whatssappen?