Inlenersbeloning

Go:Office werkt volgens de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Hierin is vastgelegd dat uitzendkrachten en payrollers recht hebben op het loon en de arbeidsvoorwaarden die vaste medewerkers voor hetzelfde werk krijgen. Dit wordt de inlenersbeloning genoemd. De inlenersbeloning is van toepassing op uitzendkrachten en payrollers in Fase A en B.

De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

  • het bruto loon, de salarisschaal en bijbehorende tredes
  • ATV- of / ADV-dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Collectieve en periodieke loonsverhogingen
  • Kostenvergoedingen

Iedere inlener is verplicht deze informatie te verstrekken en wijzigingen tijdig door te geven.

Om te kunnen beoordelen of het salaris van onze uitzendkrachten en payrollers conform de inlenersbeloning wordt gehanteerd verzoeken wij  u om het onderstaande formulier in te vullen.

Wat houdt de inlenersbeloning in?

De inlenersbeloning betekent dat de uitzendkracht hetzelfde salaris moet verdienen als de vaste medewerkers bij een inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren. De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten in fase A en B. Omdat de uitzendkrachten van Go:Office vallen onder de

Lees verder »

Wat is inleners-aansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid speelt als uw organisatie personeel inleent, bijvoorbeeld van een uitzend- of detacheringsbureau.  De Belastingdienst kan uw organisatie dan hoofdelijk aansprakelijk stellen als de uitlener voor de ingeleende krachten niet aan zijn afdrachtverplichtingen rond de loonheffingen en BTW voldoet. Dat geldt

Lees verder »