Inlenerbeloning

 

Go:Office werkt volgens de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. Hierin is vastgelegd dat uitzendkrachten en payrollers recht hebben op het loon en de arbeidsvoorwaarden die vaste medewerkers voor hetzelfde werk krijgen. Dit wordt de inlenersbeloning genoemd. De inlenersbeloning is van toepassing op uitzendkrachten en payrollers in Fase A en B.

De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

  • het bruto loon, de salarisschaal en bijbehorende tredes
  • ATV- of / ADV-dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Collectieve en periodieke loonsverhogingen
  • Kostenvergoedingen

Iedere inlener is verplicht deze informatie te verstrekken en wijzigingen tijdig door te geven.

Om te kunnen beoordelen of het salaris van onze uitzendkrachten en payrollers conform de inlenersbeloning wordt gehanteerd verzoeken wij  u om het onderstaande formulier in te vullen.

© Go:Office BV 2019

Zoeken