Inlenersbeloning

Go:Office werkt volgens de CAO voor Uitzendkrachten van de ABU. In deze CAO is vastgelegd dat uitzendkrachten recht hebben op het loon en de arbeidsvoorwaarden die vaste medewerkers voor hetzelfde werk krijgen. Dit wordt de inlenersbeloning genoemd. Deze beloning is van toepassing op uitzendkrachten in Fase A en B.

De volgende aspecten vallen hieronder:

 • het bruto loon, de salarisschaal en bijbehorende tredes
 • ATV- of / ADV-dagen
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Collectieve en periodieke loonsverhogingen
 • Kostenvergoedingen

Iedere inlener is verplicht deze informatie te verstrekken en wijzigingen tijdig door te geven.

Om te kunnen beoordelen of het salaris van onze uitzendkrachten conform de inlenersbeloning wordt gehanteerd verzoeken wij  u om het onderstaande formulier in te vullen.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via 088-2409070 of stuur een mail naar info@go-office.nl. Wilt u meer informatie over de dienstverlening “uitzenden”? Lees dan hier verder.   

Inlenersbeloning

 • CAOcode 
  indien uw organisatie geen CAO heeft vul NVT in
 • Max. bestandsgrootte: 512 MB.
 • functienaaminschalingniveaubruto uurloon bij aanvang 
 • functielijst
  Max. bestandsgrootte: 512 MB.
 • na aantal uren per dag% 
  Indien er geen sprake is van toeslag bij overwerk vul NVT in
 • omschrijving% 
  Indien er geen sprake is van overige toeslagen vul NVT in
 • Toelichting reiskosten
 • Toelichting onkosten
 • Beschrijf voor iedere functie de hoogte en voorwaarden die gelden voor een prestatiebeloning.
 • De laatste doorgevoerde collectieve loonsverhoging was op:
  DD dash MM dash JJJJ
 • Percentage
 • Ik verklaar dit formulier naar waarheid en beste weten ingevuld te hebben. Als er wijzigingen optreden, zal ik dit tijdig aan Go:Office doorgeven.

Wat houdt de inlenersbeloning in?

De inlenersbeloning betekent dat de uitzendkracht hetzelfde salaris moet verdienen als de vaste medewerkers bij een inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren. De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten in fase A en B. Omdat de uitzendkrachten van Go:Office vallen onder de ABU Cao dient de beloning van de uitzendkracht en de

Lees verder »

Wat is inleners-aansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid speelt als uw organisatie personeel inleent, bijvoorbeeld van een uitzend- of detacheringsbureau.  De Belastingdienst kan uw organisatie dan hoofdelijk aansprakelijk stellen als de uitlener voor de ingeleende krachten niet aan zijn afdrachtverplichtingen rond de loonheffingen en BTW voldoet. Dat geldt ook als uw organisatie hen doorleent aan een andere partij.

Lees verder »

Hoe vrijwaart Go:Office u van inleners-aansprakelijkheid?

U wordt niet door de belastingdienst aansprakelijk gesteld, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in

Lees verder »

Wat houdt het SNA-Keurmerk in?

De afkorting SNA betekent Stichting Normering Arbeid. Het SNA-keurmerk is in het leven geroepen om de risico’s te beperken omtrent keten- en inlenersaansprakelijkheid. Met een SNA-gecertificering tonen we aandat we op een betrouwbare manier zaken doen.

Lees verder »

NEN 4400 uitgelegd

De norm NEN 4400 bevat eisen waar Nederlandse uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers zich moeten houden om aantoonbaar hun ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven.

Lees verder »
Go Office Recruitment inlenersbeloning blije vrouw

Go:Office Recruitment

reageert gewoonlijk 

binnen 1 uur

Hoi👋   waarmee kan ik je helpen?
GoOffice Recruitment vacatures
Je bent nu ingeschreven!

 

Om de week ontvang je een update.
PS: Check je spam/ ongewenste mail

vacature alarm
“You Snooze, You lose!”

Vul je emailadres in
en mis geen enkele vacature.

Hallo, waarmee kunnen we je helpen?
Kirsten Fries Go:Office Recruitment

sales | hr advies

Kirsten Fries

   
Alexander de Ferrante Go:Office Recruitment

recruitment

Alexander de Ferrante

   
Shanna van Hattum – Janssen | Go:Office Recruitment

recruitment

Shanna van Hattum – Janssen

   
Email-Paul-Chaillet

finance

Paul Chaillet

   

Algemeen nummer: 088 240 90 70