De meest gestelde vragen over vakantiedagen en vakantiegeld

vakantiegeld-en-vakantiedagen-blog

Als werkgever heeft u tijdens de zomerperiode te maken met vakantiegeld en vakantiedagen. In dit artikel vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Bent u verplicht als werkgever om vakantiegeld uit te betalen?

Ja, vakantiegeld uitbetalen is wettelijk verplicht. Iedere werkgever moet bovendien het vakantiegeld apart uitbetalen, het mag niet in het gewone loon ‘verstopt’ zitten.

Wat is de hoogte van het vakantiegeld?

Vakantiegeld is altijd minimaal 8% van het brutoloon van het afgelopen jaar tot een maximum van 3 x het minimumloon. Verdient een werknemer meer dan 3 x het minimumloon, dan hoeft u als werkgever alleen 8% te betalen over het stuk loon dat gelijk is aan drie keer het minimumloon. Het vakantiegeld wordt berekend over het loon dat een werknemer heeft verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening. Let op: Vanaf 1 januari 2018 tellen betalingen voor meerwerk of overwerk ook mee voor de berekening van het vakantiegeld. Als het loon lager was door ziekte of verlof bouwt men vakantiegeld op over dat lagere loon.

In een cao kunnen andere afspraken over vakantiegeld staan.

Wat is Jaarloon BT?

Het jaarloon bijzondere belasting dat staat vermeld op de loonstrook is het bruto jaarloon van het vorige jaar. Wanneer het voorgaande jaar niet is gewerkt, mag de werkgever een bedrag schatten. Dit Jaarloon Bijzonder Tarief bepaalt hoeveel belasting men moet betalen over de bijzondere beloning (overuren, vakantie geld etc.). Hoe hoger het jaarloon, hoe hoger de belasting. De percentages zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.

Het Bijzonder Tarief is een belastingpercentage dat wordt toegepast op bijzondere beloningen. Dit zijn beloningen die binnen een dienstverband eenmaal per jaar voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan vakantiegeld, bonussen of overwerk. Deze beloningen worden belast volgens het bijzondere tarief. De hoogte van het percentage Bijzonder Tarief wordt bepaald aan de hand van het jaarloon van het vorige jaar. Op de loonstrook wordt de term bijzondere belasting vaak afgekort tot BT, TBB, LHBT, loonheffing BT, etc.

Wanneer moet het vakantiegeld uitbetaald worden?

Uiterlijk in juni moet de werkgever ervoor zorgen dat het vakantiegeld is uitbetaald. De werkgever kan ook het vakantiegeld op een ander moment uitkeren, maar daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Het moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald.

 Op hoeveel vakantiedagen heeft men recht?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat men per week werkt. Zo kan men in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. Men kan ook vakantiedagen in losse uren opnemen. Als men bijvoorbeeld 25 uur per week werkt, heeft men recht op 100 vakantie-uren per jaar. Tijdens vakantie betaalt de werkgever het loon door.

  • Bovenwettelijke (extra) vakantiedagen

Als men meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. In een cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

  • Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Tijdens  zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt men gewoon vakantie-uren op. Een werkgever mag niet vragen om verlofdagen op te nemen voor dit verlof.

  • Opbouw verlofdagen bij ziekte

Als een werknemer (gedeeltelijk) ziek is, loopt de opbouw van vakantie-uren gewoon door. Dit geldt sinds 1 januari 2012.
  • Ziek tijdens vakantie?

Als een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie, meldt hij of zij dat bij de werkgever. De vakantiedagen waarop men ziek is, raakt men niet kwijt. Deze dagen zijn ziektedagen. Met de werkgever wordt vervolgens afgesproken om de vakantie-uren een andere keer op te nemen.

 

Heeft u meer vragen over vakantiegeld, vakantiedagen of over vervanging van een collega tijdens de vakantie? Neem contact op met Go:Office via 088-24090870.