De meest gestelde vragen over vakantiedagen en vakantiegeld

Als werkgever heeft u tijdens de zomerperiode te maken met vakantiegeld en vakantiedagen. In dit artikel vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Bent u verplicht als werkgever om vakantiegeld uit te betalen?

Ja, vakantiegeld uitbetalen is wettelijk verplicht. Iedere werkgever moet bovendien het vakantiegeld apart uitbetalen, het mag niet in het gewone loon ‘verstopt’ zitten.

Wat is de hoogte van het vakantiegeld?

Vakantiegeld is altijd minimaal 8% van het brutoloon van het afgelopen jaar tot een maximum van 3 x het minimumloon. Verdient een werknemer meer dan 3 x het minimumloon, dan hoeft u als werkgever alleen 8% te betalen over het stuk loon dat gelijk is aan drie keer het minimumloon. Het vakantiegeld wordt berekend over het loon dat een werknemer heeft verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Andere betalingen, zoals winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening. Let op: Vanaf 1 januari 2018 tellen betalingen voor meerwerk of overwerk ook mee voor de berekening van het vakantiegeld. Als het loon lager was door ziekte of verlof bouwt men vakantiegeld op over dat lagere loon.

In een cao kunnen andere afspraken over vakantiegeld staan.

Wat is Jaarloon BT?

Het jaarloon bijzondere belasting dat staat vermeld op de loonstrook is het bruto jaarloon van het vorige jaar. Wanneer het voorgaande jaar niet is gewerkt, mag de werkgever een bedrag schatten. Dit Jaarloon Bijzonder Tarief bepaalt hoeveel belasting men moet betalen over de bijzondere beloning (overuren, vakantie geld etc.). Hoe hoger het jaarloon, hoe hoger de belasting. De percentages zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.

Het Bijzonder Tarief is een belastingpercentage dat wordt toegepast op bijzondere beloningen. Dit zijn beloningen die binnen een dienstverband eenmaal per jaar voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan vakantiegeld, bonussen of overwerk. Deze beloningen worden belast volgens het bijzondere tarief. De hoogte van het percentage Bijzonder Tarief wordt bepaald aan de hand van het jaarloon van het vorige jaar. Op de loonstrook wordt de term bijzondere belasting vaak afgekort tot BT, TBB, LHBT, loonheffing BT, etc.

Wanneer moet het vakantiegeld uitbetaald worden?

Uiterlijk in juni moet de werkgever ervoor zorgen dat het vakantiegeld is uitbetaald. De werkgever kan ook het vakantiegeld op een ander moment uitkeren, maar daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Het moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald.

 Op hoeveel vakantiedagen heeft men recht?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat men per week werkt. Zo kan men in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. Men kan ook vakantiedagen in losse uren opnemen. Als men bijvoorbeeld 25 uur per week werkt, heeft men recht op 100 vakantie-uren per jaar. Tijdens vakantie betaalt de werkgever het loon door.

  • Bovenwettelijke (extra) vakantiedagen

Als men meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen. In een cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

  • Opbouw vakantiedagen tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Tijdens  zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt men gewoon vakantie-uren op. Een werkgever mag niet vragen om verlofdagen op te nemen voor dit verlof.

  • Opbouw verlofdagen bij ziekte

Als een werknemer (gedeeltelijk) ziek is, loopt de opbouw van vakantie-uren gewoon door. Dit geldt sinds 1 januari 2012.
  • Ziek tijdens vakantie?

Als een werknemer ziek wordt tijdens de vakantie, meldt hij of zij dat bij de werkgever. De vakantiedagen waarop men ziek is, raakt men niet kwijt. Deze dagen zijn ziektedagen. Met de werkgever wordt vervolgens afgesproken om de vakantie-uren een andere keer op te nemen.

 

Heeft u meer vragen over vakantiegeld, vakantiedagen of over vervanging van een collega tijdens de vakantie? Neem contact op met Go:Office via 088-24090870. 

Wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019

Als werkgevers en werknemers krijg je te maken met nieuwe wetten en wetswijzigingen voor arbeid. Wij hebben de wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019 die voor jou van belang zijn op een rijtje gezet. Loonbelasting Het kabinet verlaagt per 1 januari 2019 de loonbelastingen verhoogt heffingskortingen. De belastingschijf waarin de

Lees verder »
millennials-solliciteren

Millennials aantrekken voor jouw organisatie

Advies om Millennials aan te trekken voor jouw organisatie De millennials, het is de grootste groep onder de werkbevolking, ze vervullen vaak de junior en medior vacatures. Deze groep verovert de arbeidsmarkt, het is dus niet zo gek dat bedrijven graag deze groep graag aantrekken. Hoe zorg je ervoor dat

Lees verder »
Pesten-op-het-werk

Omgaan met pesten op de werkvloer

Het is de week tegen pesten. Pesten op de werkvloer komt nog met regelmaat voor, vervelende opmerkingen van collega’s of het buitensluiten van een collega door geen koffie voor hem of haar te halen zijn hier voorbeelden van. Een grapje op zijn tijd moet kunnen, maar wanneer plagen verandert in

Lees verder »
vakantiegeld-en-vakantiedagen-blog

De meest gestelde vragen over vakantiedagen en vakantiegeld

Als werkgever heeft u tijdens de zomerperiode te maken met vakantiegeld en vakantiedagen. In dit artikel vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Bent u verplicht als werkgever om vakantiegeld uit te betalen? Ja, vakantiegeld uitbetalen is wettelijk verplicht. Iedere werkgever moet bovendien het vakantiegeld apart

Lees verder »
krappe-arbeidsmarkt

De krappe arbeidsmarkt, hoe speelt u hierop in?

Wat is een gespannen arbeidsmarkt? De economie groeit en voor het eerst sinds 2007 noemen we de arbeidsmarkt weer gespannen. Door de aanhoudende groei zal de krapte op de arbeidsmarkt volgend jaar alleen maar toenemen. Volgens het UWV neemt het lijstje van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures met de maand toe.

Lees verder »
studenten- en scholierenregeling

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.

Lees verder »
Wetswijziging-Arbeidsrecht-2018

Wet werk en zekerheid

Wet Werk en Zekerheid De wet heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het huidige kabinet streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij tweedeling tussen mensen met een vast baan en flexwerkers wordt verminderd. Werk zekerheid

Lees verder »

De wet BeZaVa

De wet BeZaVa   Sinds 1 januari 2013 is de wet ‘Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters’ (BeZaVa) van kracht. Deze wet geeft werkgevers een financiële prikkel om arbeidsongeschiktheid van mensen met een tijdelijk dienstverband tegen te gaan. De wet is gefaseerd ingevoerd waarbij 2014 en 2015 de veranderingen duidelijk meetbaar ingezet

Lees verder »
× Even whatssappen?