Omgaan met pesten op de werkvloer

Pesten-op-het-werk

Het is de week tegen pesten. Pesten op de werkvloer komt nog met regelmaat voor, vervelende opmerkingen van collega’s of het buitensluiten van een collega door geen koffie voor hem of haar te halen zijn hier voorbeelden van. Een grapje op zijn tijd moet kunnen, maar wanneer plagen verandert in pesten moet jij of je werkgever ingrijpen.

Wat is pesten op kantoor nou eigenlijk?

Het kan om subtiele vormen van pesten gaan, roddelen, buitensluiten, intimideren en negeren. Het kan ook om een plagerij die uit de hand loopt gaan, maak jij meermalig hetzelfde ‘vervelende’ grapje naar dezelfde collega? Dan kan hij of zij dit als een pesterij op vatten. Hoe hoger de functie hoe ‘onzichtbaarder’ het pest gedrag wordt.

Hoe gaan werknemers om met pestgedrag op de werkvloer?

Volgens een onderzoek van Viking ondersteunt 55% van de werknemers de gepeste collega en spreken zij een pester aan op zijn of haar gedrag, 28% van de werknemers stapt naar een manager of HR.

Wat doe je tegen pesten op de werkvloer?

Werkgevers zouden een pestcultuur tegen kunnen gaan door dit bespreekbaar te maken en het in de gedragscode van het bedrijf te noemen. Komen pesterijen toch voor op de werkvloer? Om dit te voorkomen zouden strenge maatregelen een optie kunnen zijn, voorbeelden hiervan zijn waarschuwingen of ontslag.

Voel jij je een doelwit?

Bespreek dit dan op je werk. Probeer zelf de pester aan te spreken, wellicht heeft hij of zij niet door dat dit gedrag jou een vervelend gevoel geeft. Reageert de pester niet goed? Bespreek het dan met je leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Er alleen mee blijven zitten lost niks op en je zal hierdoor waarschijnlijk een eenzaam gevoel krijgen op de werkvloer.

Bespreek eventuele oplossingen met je werkgever. Volgens de Arbowet moet een werkgever een plan van aanpak opstellen. In een plan van aanpak zouden voorlichtingen over pesten op de werkvloer kunnen staan en privé gesprekken met de desbetreffende personen.

Schakel een vertrouwenspersoon in. Als jouw werkgever jou niet kan helpen zou je er voor kunnen kiezen om een vertrouwenspersoon van buiten af in te schakelen.

Kijk naar jezelf. Evalueer of jij de grapjes niet te persoonlijk op neemt of dat je wellicht aan je zelfvertrouwen zou moeten werken.

Wellicht is een andere baan een juiste oplossing. Wanneer jij je gewoon niet op je plek voelt bij het bedrijf is solliciteren bij een ander bedrijf misschien wel de beste oplossing.

 

Heb jij last van pestgedrag onder jouw werknemers? Zoek dan contact met onze HR Adviseur.