Omgaan met pesten op de werkvloer

Het is de week tegen pesten. Pesten op de werkvloer komt nog met regelmaat voor, vervelende opmerkingen van collega’s of het buitensluiten van een collega door geen koffie voor hem of haar te halen zijn hier voorbeelden van. Een grapje op zijn tijd moet kunnen, maar wanneer plagen verandert in pesten moet jij of je werkgever ingrijpen.

Wat is pesten op kantoor nou eigenlijk?

Het kan om subtiele vormen van pesten gaan, roddelen, buitensluiten, intimideren en negeren. Het kan ook om een plagerij die uit de hand loopt gaan, maak jij meermalig hetzelfde ‘vervelende’ grapje naar dezelfde collega? Dan kan hij of zij dit als een pesterij op vatten. Hoe hoger de functie hoe ‘onzichtbaarder’ het pest gedrag wordt.

Hoe gaan werknemers om met pestgedrag op de werkvloer?

Volgens een onderzoek van Viking ondersteunt 55% van de werknemers de gepeste collega en spreken zij een pester aan op zijn of haar gedrag, 28% van de werknemers stapt naar een manager of HR.

Wat doe je tegen pesten op de werkvloer?

Werkgevers zouden een pestcultuur tegen kunnen gaan door dit bespreekbaar te maken en het in de gedragscode van het bedrijf te noemen. Komen pesterijen toch voor op de werkvloer? Om dit te voorkomen zouden strenge maatregelen een optie kunnen zijn, voorbeelden hiervan zijn waarschuwingen of ontslag.

Voel jij je een doelwit?

Bespreek dit dan op je werk. Probeer zelf de pester aan te spreken, wellicht heeft hij of zij niet door dat dit gedrag jou een vervelend gevoel geeft. Reageert de pester niet goed? Bespreek het dan met je leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Er alleen mee blijven zitten lost niks op en je zal hierdoor waarschijnlijk een eenzaam gevoel krijgen op de werkvloer.

Bespreek eventuele oplossingen met je werkgever. Volgens de Arbowet moet een werkgever een plan van aanpak opstellen. In een plan van aanpak zouden voorlichtingen over pesten op de werkvloer kunnen staan en privé gesprekken met de desbetreffende personen.

Schakel een vertrouwenspersoon in. Als jouw werkgever jou niet kan helpen zou je er voor kunnen kiezen om een vertrouwenspersoon van buiten af in te schakelen.

Kijk naar jezelf. Evalueer of jij de grapjes niet te persoonlijk op neemt of dat je wellicht aan je zelfvertrouwen zou moeten werken.

Wellicht is een andere baan een juiste oplossing. Wanneer jij je gewoon niet op je plek voelt bij het bedrijf is solliciteren bij een ander bedrijf misschien wel de beste oplossing.

 

Heb jij last van pestgedrag onder jouw werknemers? Zoek dan contact met onze HR Adviseur.

 

Wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019

Als werkgevers en werknemers krijg je te maken met nieuwe wetten en wetswijzigingen voor arbeid. Wij hebben de wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019 die voor jou van belang zijn op een rijtje gezet. Loonbelasting Het kabinet verlaagt per 1 januari 2019 de loonbelastingen verhoogt heffingskortingen. De belastingschijf waarin de

Lees verder »
millennials-solliciteren

Millennials aantrekken voor jouw organisatie

Advies om Millennials aan te trekken voor jouw organisatie De millennials, het is de grootste groep onder de werkbevolking, ze vervullen vaak de junior en medior vacatures. Deze groep verovert de arbeidsmarkt, het is dus niet zo gek dat bedrijven graag deze groep graag aantrekken. Hoe zorg je ervoor dat

Lees verder »
Pesten-op-het-werk

Omgaan met pesten op de werkvloer

Het is de week tegen pesten. Pesten op de werkvloer komt nog met regelmaat voor, vervelende opmerkingen van collega’s of het buitensluiten van een collega door geen koffie voor hem of haar te halen zijn hier voorbeelden van. Een grapje op zijn tijd moet kunnen, maar wanneer plagen verandert in

Lees verder »
vakantiegeld-en-vakantiedagen-blog

De meest gestelde vragen over vakantiedagen en vakantiegeld

Als werkgever heeft u tijdens de zomerperiode te maken met vakantiegeld en vakantiedagen. In dit artikel vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Bent u verplicht als werkgever om vakantiegeld uit te betalen? Ja, vakantiegeld uitbetalen is wettelijk verplicht. Iedere werkgever moet bovendien het vakantiegeld apart

Lees verder »
krappe-arbeidsmarkt

De krappe arbeidsmarkt, hoe speelt u hierop in?

Wat is een gespannen arbeidsmarkt? De economie groeit en voor het eerst sinds 2007 noemen we de arbeidsmarkt weer gespannen. Door de aanhoudende groei zal de krapte op de arbeidsmarkt volgend jaar alleen maar toenemen. Volgens het UWV neemt het lijstje van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures met de maand toe.

Lees verder »
studenten- en scholierenregeling

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.

Lees verder »
Wetswijziging-Arbeidsrecht-2018

Wet werk en zekerheid

Wet Werk en Zekerheid De wet heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het huidige kabinet streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij tweedeling tussen mensen met een vast baan en flexwerkers wordt verminderd. Werk zekerheid

Lees verder »

De wet BeZaVa

De wet BeZaVa   Sinds 1 januari 2013 is de wet ‘Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters’ (BeZaVa) van kracht. Deze wet geeft werkgevers een financiële prikkel om arbeidsongeschiktheid van mensen met een tijdelijk dienstverband tegen te gaan. De wet is gefaseerd ingevoerd waarbij 2014 en 2015 de veranderingen duidelijk meetbaar ingezet

Lees verder »
× Even whatssappen?