Veelgestelde vragen

 

Wat houdt de inlenersbeloning in?

De inlenersbeloning betekent dat de uitzendkracht hetzelfde salaris moet verdienen als de vaste medewerkers bij een inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

De inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten in fase A en B.

Omdat de uitzendkrachten van Go:Office vallen onder de ABU Cao dient de beloning van de uitzendkracht en de beloning van de vaste medewerkers gematcht te worden op onder andere de volgende aspecten:

 • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
 • ATV / ADV dagen
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 • Onkostenvergoedingen

Vul het formulier in Inlenersbeloning is.

Wat is inlenersaansprakelijkeid?

Inlenersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw die een uitzendbureau niet betaalt. Als u personeel inleent, kan de belastingdienst u daarvoor aansprakelijk stellen. Inlenersaansprakelijkheid voorkomt misbruik bij de afdracht van loonheffingen en btw door inleners en uitleners van personeel.

Hoe vrijwaart Go:Office u van inlenersaansprakelijkheid?

U wordt niet door de belastingdienst aansprakelijk gesteld, ook niet als achteraf blijkt dat de uitlener te weinig loonheffingen of omzetbelasting heeft afgedragen, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA);
 • U stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g-rekening van de in het SNA-register opgenomen uitzendonderneming;
 • De factuur van de uitlener voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt;
 • Uw administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens met betrekking tot de inlening, de urenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;
 • U moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen;
 • Voor zover van toepassing moet u kunnen aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

Go:Office maakt gebruik van een G rekening, in de factuur wordt aangegeven dat 40% van het totaal bedrag hierop dient te worden gestort. Go:Office is via Go:Payroll BV ingeschreven in het SNA register en voldoet aan de NEN 4400-1 norm. Halfjaarlijkse inspecties door CROP certifiering zorgen ervoor dat de inschrijving in het SNA register actueel blijft.

Waarom kan een uitzendkracht pas worden overgenomen na 1040 uur (of 520 uur) zonder kosten?

Als Go:Office uitzendbureau een uitzendkracht voorstelt dan is daar een zorgvuldig wervings- en selectieproces aan vooraf gegaan. Nieuwe vacatures worden door ons uitgezet op onze site, op social media én betaalde wervingskanalen. Vervolgens maken we een voorselectie en nodigen we potentiële kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. Als we uiteindelijk een kandidaat voorstellen dan is deze gewikt en gewogen. Pas als een uitzendkracht aan de slag gaat, kunnen we de initiële kosten terugverdienen. In de kostprijsfactor zijn deze investeringen meegenomen.

Wordt een kandidaat direct aangenomen dan geldt de recruitmentfee. In het geval dat een inlener de uitzendkracht eerder wil overnemen dan geldt een recruitmentfee naar Rato.

voorbeeld:

Margot heeft 260 uur gewerkt en zij doet haar werk zo goed dat Sales BV haar direct een vast contract wil aanbieden. De recruitmentfee voor werving en selectie is 19% van het bruto jaarsalaris. Afgesproken was dat ze na 1040 uur kosteloos zou kunnen worden overgenomen.

1040-260=780
780/1040=0,75

De recruitmentfee die nu in rekening wordt gebracht = (0,75*19%) = 14,25%

Wat is Payroll?

Payrollen is hetzelfde als uitzenden, maar zonder de werving en selectie van één of meerdere kandidaten. Payrollen is daarom goedkoper dan uitzenden.

Bij uitzenden stelt Go:Office een aantal kandidaten voor, bij payrollen zoekt en selecteert u zelf de kandidaten.

Nadat de selectie is afgerond en een medewerker aan de slag gaat is er bijna geen verschil meer tussen uitzenden en payrollen.

Wat is het verschil tussen Uitzenden en Payroll?

Uitzendkrachten kunnen pas na 520 of 1040 uur (afhankelijk de gemaakte afspraken) zonder kosten worden overgenomen. Payrollers kunnen op elk moment worden overgenomen, zonder extra kosten. Payroll is daarom uitermate geschikte om te fungeren als proefperiode.

Welke taken neemt Go:Payroll over?

Op papier wordt Go:Payroll de juridische werkgever van één of meer van uw medewerkers.

Go:Payroll zorgt voor de betaling van de salarissen, de afdracht van alle werkgever -,  werknemer -,  pensioenpremies en is verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en contractbeheer.

U bent verlost van alle administratieve handelingen en werkgeversrisico‘s.

Wat moet U zelf blijven doen bij Payroll?

U bent zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van uw eigen medewerkers.

U bepaalt de werktijden, het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. U voert de beoordelings- en functioneringsgesprekken.

Er veranderd dus niets voor u op de werkvloer.

© Go:Office BV 2019

Zoeken