Salaris

 

Als je werkt via Go:office uitzendbureau dan krijg je salaris. De meeste gestelde vragen over dit onderwerp vind je hieronder.

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

 • Weekverloning

Indien je de uren uiterlijk maandag om 12.00 uur via de online urenregistratie hebt aangeleverd en de uren door de opdrachtgever goed gekeurd worden, dan ontvang je jouw salaris diezelfde week op donderdag. Verlofuren worden gereserveerd en op aanvraag uitbetaald. Vakantiegeld wordt jaarlijks in week 22 (eind mei/ begin juni) uitbetaald.

 • Vier wekelijkse verloning

Eens in de 4 weken bied je de uren aan volgens het onderstaande schema.

periode
2018
week uren aanbieden
op maandag
betaling op
donderdag
1 1 – 4 29 januari 1 februari
2 5 – 8 26 februari 1 maart
3 9 – 12 26 maart 29 maart
4 13 – 16 23 april 26 april
5 17 – 20 21 mei  24 mei
6 21 – 24 18 juni 21 juni
7 25 – 28 16 juli 19 juli
8 29 – 32 13 augustus 16 augustus
9 33 – 36 10 september 13 september
10 37 – 40 8 oktober 11 oktober
11 41 – 44 5 november 8 november
12 45 – 48 3 december 6 december
13 49 – 52 31 december 3 januari

Wordt mijn salaris op feestdagen doorbetaald?

In principe heb je recht op doorbetaling van je loon op een erkende feestdag.

Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:

 • Er dient sprake te zijn van een bestendig arbeidspatroon. Van een bestendig arbeidspatroon is in ieder geval sprake als je de laatste 13 weken voorafgaand aan de feestdag op de bewuste dag bent ingeroosterd en hebt gewerkt.
 • Je bent in de week van de feestdag ingeroosterd en aan het werk, je hebt in ieder geval geen vakantie.
 • Je hebt minimaal 2 van de 3 weken voorafgaand aan de feestdag, op de zelfde dag als de feestdag gewerkt.
 • De feestdag valt niet op een zondag
 • Goede Vrijdag is géén feestdag volgens de Uitzend-CAO

Is al bovenstaande voorwaarden voldaan? We berekenen het gemiddelde dat je hebt gewerkt in de laatste 13 weken voorafgaand aan de feestdag. Dit bedrag wordt automatisch bijgeschreven op je rekening. Op je loonstrook wordt dit vermeld als “Salaris (doorbetaling uren op feestdag)”.

Welke feestdagen in 2017 komen voor salarisdoorbetaling in aanmerking?

De volgende feestdagen komen voor salaris betaling in aanmerking:

 • Tweede paasdag – maandag 17 april
 • Koningsdag – donderdag 27 april
 • Hemelvaartsdag – donderdag 25 mei
 • Tweede pinksterdag – maandag 5 juni
 • Kerst: (eerste en tweede kerstdag) – maandag 25 en dinsdag 26 december

Welke feestdagen in 2018 komen voor salarisdoorbetaling in aanmerking?

De volgende feestdagen komen voor salaris betaling in aanmerking:

 • Nieuwjaarsdag – maandag 1 januari
 • Tweede paasdag – maandag 2 april
 • Koningsdag – donderdag 27 april
 • Hemelvaartsdag – donderdag 10 mei
 • Tweede pinksterdag – maandag 21 mei
 • Eerste kerstdag – dinsdag 25 december
 • Tweede kerstdag – woensdag 26 december

Wat betekenen alle termen op mijn salarisspecificatie?

Elke week of iedere 4 weken ontvang je van Go:Payroll een loonstrook. Op de loonstrook staat je netto salaris, welk bedrag er wordt ingehouden aan loonheffingen en welke bedragen er worden gereserveerd.

Hieronder volgt een uitleg van enkele posten:

 • Brutoloon: Het verdiende loon dat wordt berekend als het aantal gewerkte uren maal het uurloon.
 • Wachtdagcompensatie: Dit is een procentuele opslag (0,71%) op het bruto-uurloon. De wachtdagcompensatie is bedoeld om het verlies van inkomen op te vangen als je ziek wordt omdat je 2 wachtdagen hebt waarover geen loon wordt uitbetaald.
 • Loonheffing: Dit is een verzamelnaam voor de volgende individuele heffingen: Loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
 • Netto loon: Het gedeelte dat je overhoudt van het brutoloon na aftrek van de loonheffing.
 • Gedifferentieerde premie WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): De helft van de premie betaal je zelf en de andere helft betaalt Go:Payroll. De helft die je zelf betaalt moet worden ingehouden op het nettoloon.
 • Heffingskorting: Dit is een korting waardoor je minder loonheffing hoeft te betalen. Als je bij Go:Payroll in dienst treedt geef je aan of je de heffingskorting wel of niet wilt toepassen. Heb je meerdere werkgevers? Je past de heffingskorting toe bij de werkgever waar je het meeste verdient. Wijzigt je persoonlijke situatie, geef het zo snel als mogelijk aan aan door.
 • Arbeidskorting: Dit is de heffingskorting die je krijgt als je werkt. Het bedrag dat je hierachter ziet staan op je loonstrook is het bedrag aan loonheffing dat je dus niet hebt hoeven betalen.
 • Loonheffing normaal tarief: De loonheffing die je betaalt over normale inkomsten zoals loon over gewerkte uren.
 • Loonheffing bijzonder tarief:  De hogere loonheffing die je betaalt over bijzondere inkomsten zoals uitbetaalde verlofuren, vakantiegeld en ziektegeld.
 • Jaarloon BT (bijzonder Tarief): Het totale fiscale jaarloon dat je vorig jaar hebt verdiend via Go:Payroll. Ben je dit jaar in dienst gekomen, dan is het bedrag een schatting.
 • Percentage BT (Bijzonder Tarief): Het percentage dat je betaalt aan loonheffing bij inkomsten die vallen onder de bijzondere beloning.
 • SV (sociale verzekering) dagen: Aantal dagen in een periode waarin je hebt gewerkt waarover Sociale verzekeringen worden berekend. Iedere dag waarop je hebt gewerkt, ook al is het maar 1 uur geweest, geldt als een hele SV dag.

Wat houdt de loonheffingskorting in?

De loonheffingskorting is de verzamelnaam voor algemene heffingskorting en arbeidskorting. Het is een korting op het bedrag aan loonheffing dat wordt ingehouden op het loon. Hierdoor betaal je minder belasting en zullen je bruto en je nettosalaris dichter bij elkaar komen te liggen. Elke werknemer heeft in principe recht op de loonheffingskorting.

Werk je tegelijkertijd bij meer dan 1 werkgever? Of heb je een uitkering en tegelijkertijd een baan? Vraag dan bij 1 werkgever de loonheffingskorting aan. Als je bij iedere werkgever dit aanvraagt, krijg je te veel korting op je belasting. Je moet dan waarschijnlijk achteraf belasting betalen.

Werk je in 1 jaar bij meerdere werkgevers na elkaar? Dan kun je bij iedere werkgever de loonheffingskorting aanvragen.

Als er iets verandert in je persoonlijke situatie dan moet je deze wijziging altijd doorgeven aan je werkgever. Doe je dat niet, dan kan er teveel of te weinig belasting ingehouden worden wat je later weer kunt terugvragen of na moet betalen. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

Hoe kan ik controleren of het juiste bedrag aan loonheffing op mijn salaris wordt ingehouden?

Twijfel je of het ingehouden bedrag aan loonbelasting op je salarisspecificatie wel klopt? Allereerst is het goed om te weten dat Go:Payroll ieder half jaar op dit soort zaken wordt gecontroleerd, dat weer wordt geregistreerd door Stichting Normering Arbeid. Je kunt het zelf echter ook controleren met de tabellen van de belastingdienst.

Bekijk de afbeelding hieronder om te zien welke keuzes je hierbij moet maken.

© Go:Office BV 2019

Zoeken