Hoogte ziekengeld

In fase A heb je na twee wachtdagen recht op ziekengeld als je werkt via Go:Office uitzendbureau. Het ziekengeld is gebaseerd op je dagloon. Dit wordt berekend door je totale SV loon van de laatste 12 maanden voor je ziekmelding te delen door het aantal SV dagen (261). Het ziekengeld bedraagt de eerste twee jaar 70% van je dagloon. Go:Office uitzendbureau is verplicht het eerste jaar het ziekengeld met 21% aan te vullen, het tweede jaar met 10%.

In fase B wordt je loon door Go:Office doorbetaald zolang je contract loopt. Daarna heb je recht op ziekengeld.

Voor vragen over ziekteverzuim neem dan contact op met Go:Office.

Hoogte ziekengeld

In fase A heb je na twee wachtdagen recht op ziekengeld als je werkt via Go:Office uitzendbureau. Het ziekengeld is gebaseerd op je dagloon. Dit wordt berekend door je totale SV loon van de laatste 12 maanden voor je ziekmelding te delen door het aantal SV dagen (261). Het ziekengeld

Lees verder »

Wachtdagen en wachtdag-compensatie

Over de eerste twee dagen die je niet kan werken wegens ziekte wordt geen loon doorbetaald. In de ABU CAO is geregeld dat je hiervoor een compensatie krijgt. Deze wachtdagcompensatie wordt berekend over je brutoloon en bedraagt 0,71%. Ieder uur dat je werkt krijgt je dus al een compensatie voor

Lees verder »

Ziekteverzuim-reglement

Go:Office uitzendbureau is vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. FlexCom4 draagt, in opdracht van Go:Office uitzendbureau. Zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet.  Go:Office uitzendbureau heeft FlexCom4 aangesteld om zorg te dragen voor o.a. de verzuimadministratie, de claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling van het dagloon.

Lees verder »

Verplichtingen bij ziekteverzuim

Go:Office uitzendbureau heeft de uitvoering van de ziektewet overgedragen aan FlexCom4. Zij voeren dus namens ons het gehele proces uit. In dit proces word je door de professionals van FlexCom4 begeleid. Concreet betekent dit dat je de Ziektewetuitkering ontvangt van FlexCom4 en dat zij samen met jou afspraken maken om

Lees verder »

Uitkering ziekengeld

Zodra FlexCom4 jouw ziekmelding heeft ontvangen, wordt er beoordeelt of je recht hebt op een Ziektewet-uitkering. Indien is vastgesteld dat je recht hebt op ziekengeld, dan worden je loongegevens opgevraagd bij het UWV. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om deze gegevens aan te leveren. De eerste uitbetaling

Lees verder »
× Even whatssappen?