Verplichtingen bij ziekteverzuim

Go:Office uitzendbureau heeft de uitvoering van de ziektewet overgedragen aan FlexCom4. Zij voeren dus namens ons het gehele proces uit. In dit proces word je door de professionals van FlexCom4 begeleid. Concreet betekent dit dat je de Ziektewetuitkering ontvangt van FlexCom4 en dat zij samen met jou afspraken maken om jouw inzetbaarheid te bevorderen.

Wat verwachten wij van jou?

  • Je meld je persoonlijk ziek bij Go:Office uitzendbureau en het bedrijf waar je werkt.
  • Je bent verplicht om thuis te blijven en contact mogelijk te maken tot het 1ste contact en / of bezoek van FlexCom4 heeft plaatsgevonden.
  • Je dient ervoor te zorgen dat je altijd bereikbaar bent voor de casemanager van FlexCom4.
  • Wijzigingen in jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld telefoonnummer of adres, dien je per direct door te geven.
  • Je bent verplicht gehoor te geven aan een oproep voor een bezoek aan de bedrijfsarts.
  • Je maakt samen met de casemanager afspraken in het kader van uw verzuimbegeleiding. Je dient deze afspraken na te komen.
  • Indien je tijdens een verblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. Je dient je dus bij Go:Office ziek te melden.
  • Als je ziek bent dien je alles in het werk te stellen om je herstel te bevorderen.

uitgebreidere informatie vind je in het verzuimreglement.

Hoogte ziekengeld

In fase A heb je na twee wachtdagen recht op ziekengeld als je werkt via Go:Office uitzendbureau. Het ziekengeld is gebaseerd op je dagloon. Dit wordt berekend door je totale SV loon van de laatste 12 maanden voor je ziekmelding te delen door het aantal SV dagen (261). Het ziekengeld

Lees verder »

Wachtdagen en wachtdag-compensatie

Over de eerste twee dagen die je niet kan werken wegens ziekte wordt geen loon doorbetaald. In de ABU CAO is geregeld dat je hiervoor een compensatie krijgt. Deze wachtdagcompensatie wordt berekend over je brutoloon en bedraagt 0,71%. Ieder uur dat je werkt krijgt je dus al een compensatie voor

Lees verder »

Ziekteverzuim-reglement

Go:Office uitzendbureau is vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. FlexCom4 draagt, in opdracht van Go:Office uitzendbureau. Zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet.  Go:Office uitzendbureau heeft FlexCom4 aangesteld om zorg te dragen voor o.a. de verzuimadministratie, de claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling van het dagloon.

Lees verder »

Verplichtingen bij ziekteverzuim

Go:Office uitzendbureau heeft de uitvoering van de ziektewet overgedragen aan FlexCom4. Zij voeren dus namens ons het gehele proces uit. In dit proces word je door de professionals van FlexCom4 begeleid. Concreet betekent dit dat je de Ziektewetuitkering ontvangt van FlexCom4 en dat zij samen met jou afspraken maken om

Lees verder »

Uitkering ziekengeld

Zodra FlexCom4 jouw ziekmelding heeft ontvangen, wordt er beoordeelt of je recht hebt op een Ziektewet-uitkering. Indien is vastgesteld dat je recht hebt op ziekengeld, dan worden je loongegevens opgevraagd bij het UWV. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om deze gegevens aan te leveren. De eerste uitbetaling

Lees verder »
× Even whatssappen?