Uitleg termen loonstrook

Elke week of iedere 4 weken ontvang je via Go:Office uitzendbureau een loonstrook. Op de loonstrook staat je netto salaris, welk bedrag er wordt ingehouden aan loonheffingen en welke bedragen er worden gereserveerd.

Hieronder volgt een uitleg van enkele posten:

 • Brutoloon: Het verdiende loon dat wordt berekend als het aantal gewerkte uren maal het uurloon.
 • Wachtdagcompensatie: Dit is een procentuele opslag (0,71%) op het bruto-uurloon. De wachtdagcompensatie is bedoeld om het verlies van inkomen op te vangen als je ziek wordt omdat je 2 wachtdagen hebt waarover geen loon wordt uitbetaald.
 • Loonheffing: Dit is een verzamelnaam voor de volgende individuele heffingen: Loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.
 • Netto loon: Het gedeelte dat je overhoudt van het brutoloon na aftrek van de loonheffing.
 • Gedifferentieerde premie WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): De helft van de premie betaal je zelf en de andere helft betaalt Go:Payroll. De helft die je zelf betaalt moet worden ingehouden op het nettoloon.
 • Heffingskorting: Dit is een korting waardoor je minder loonheffing hoeft te betalen. Als je bij Go:Payroll in dienst treedt geef je aan of je de heffingskorting wel of niet wilt toepassen. Heb je meerdere werkgevers? Je past de heffingskorting toe bij de werkgever waar je het meeste verdient. Wijzigt je persoonlijke situatie, geef het zo snel als mogelijk aan aan door.
 • Arbeidskorting: Dit is de heffingskorting die je krijgt als je werkt. Het bedrag dat je hierachter ziet staan op je loonstrook is het bedrag aan loonheffing dat je dus niet hebt hoeven betalen.
 • Loonheffing normaal tarief: De loonheffing die je betaalt over normale inkomsten zoals loon over gewerkte uren.
 • Loonheffing bijzonder tarief:  De hogere loonheffing die je betaalt over bijzondere inkomsten zoals uitbetaalde verlofuren, vakantiegeld en ziektegeld.
 • Jaarloon BT (bijzonder Tarief): Het totale fiscale jaarloon dat je vorig jaar hebt verdiend via Go:Payroll. Ben je dit jaar in dienst gekomen, dan is het bedrag een schatting.
 • Percentage BT (Bijzonder Tarief): Het percentage dat je betaalt aan loonheffing bij inkomsten die vallen onder de bijzondere beloning.
 • SV (sociale verzekering) dagen: Aantal dagen in een periode waarin je hebt gewerkt waarover Sociale verzekeringen worden berekend. Iedere dag waarop je hebt gewerkt, ook al is het maar 1 uur geweest, geldt als een hele SV dag.

Alle reserveringen op een rij

Als je werkt via Go:Office uitzendbureau bouw je de volgende reserveringen op: Vakantiegeld Over ieder uur dat je werkt wordt vakantiegeld gereserveerd. De toeslag is 8% van het feitelijk loon (bruto loon exclusief toeslagen en/of overuren). Op je salarisspecificatie kun je zien hoeveel vakantietoeslag er in een periode wordt gereserveerd en

Lees verder »

Betekenis loonheffingskorting

De loonheffingskorting is de verzamelnaam voor algemene heffingskorting en arbeidskorting. Het is een korting op het bedrag aan loonheffing dat wordt ingehouden op het loon. Hierdoor betaal je minder belasting en zullen je bruto en je nettosalaris dichter bij elkaar komen te liggen. Elke werknemer heeft in principe recht op

Lees verder »

Uitleg termen loonstrook

Elke week of iedere 4 weken ontvang je via Go:Office uitzendbureau een loonstrook. Op de loonstrook staat je netto salaris, welk bedrag er wordt ingehouden aan loonheffingen en welke bedragen er worden gereserveerd. Hieronder volgt een uitleg van enkele posten: Brutoloon: Het verdiende loon dat wordt berekend als het aantal gewerkte

Lees verder »

Doorbetaling salaris op feestdagen

In principe heb je recht op doorbetaling van je loon op een erkende feestdag. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: Er dient sprake te zijn van een bestendig arbeidspatroon. Van een bestendig arbeidspatroon is in ieder geval sprake als je de laatste 13 weken voorafgaand aan de feestdag op

Lees verder »

Wanneer wordt het vakantiegeld uitgekeerd?

Een altijd terugkerende vraag is wanneer het opgebouwde vakantiegeld wordt uitgekeerd. Er zijn 2 momenten waarop vakantiegeld kan worden uitgekeerd. 1. Bij uit dienst meldenDe week na de laatste verloning worden automatisch alle reserveringen uitgekeerd. 2. Als je aan het werk bent in mei van ieder jaar. Weekverloning: In week

Lees verder »

Vakantiegeld en Jaarloon BT

Naast de normale beloning voor werk uit arbeid is er ook een bijzondere beloning zoals bijvoorbeeld vakantietoeslag of een eindejaarsuitkering. Op je loonstrook vind je linksonder jaarloon BT (Bijzonder Tarief). Dat is het percentage dat je betaalt over bijzondere beloningen, zoals je vakantiegeld. Het jaarloon BT is gebaseerd op het loon dat

Lees verder »
× Even whatssappen?