FlexNieuws

Actualiteit, trends en vakkennis voor de flexmarkt

FNV heeft een nieuwe, breed gedragen visie op zelfstandige arbeid vastgesteld.

Aan de visie is gewerkt sinds de fusie van FNV Zelfstandigen met de FNV.

Positie verbeteren
De leden zijn nauw betrokken bij het proces, via advies bij het opstellen van het concept, bijeenkomsten en een forum. De nieuwe visie moet de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt verbeteren en versterken.

Gelijkwaardig
Marjan van Noort, van FNV Zelfstandigen: “Wij behartigen de belangen van alle werkenden in heel Nederland. Zelfstandige arbeid heeft een logische plek op de arbeidsmarkt. Onze leden willen gelijkwaardig zijn aan elkaar en niet elkaars concurrent.”

Voorstellen
De visie bevat meerdere voorstellen:

  • Geen ondernemersovereenkomst definiëren; het huidige arbeidsrecht volstaat. De problemen zouden niet anders zijn dan bij de VAR en de Wet DBA.
  • Voor bepaalde groepen, zoals cameramensen, moeten sectoraal afspraken worden gemaakt.
  • De mededingingswetgeving moet zowel nationaal als Europees zo worden aangepast dat zelfstandigen zonder personeel het recht krijgen collectief tariefafspraken te maken. Dit moet het probleem oplossen dat een deel van de zelfstandigen geen gelijkwaardige onderhandelingspositie heeft ten opzichte van de opdrachtgever.
  • Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden.
  • Een werkgroep ‘Pensioenen voor zelfstandigen’ om verplichtstelling dan wel stimulering van (aanvullend) pensioen in kaart te brengen.
  • Een code voor goed opdrachtgeverschap ontwikkelen, met goede voorwaarden en arbeidsomstandigheden voor zelfstandigen.
  • Zelfstandigen moeten toegang krijgen tot scholingsfondsen en daaraan meebetalen, en moeten daarnaast in hun tarief rekening kunnen houden met de noodzakelijke kosten voor scholing.
  • Zelfstandigen zouden bij realisatie van bovenstaande voorstellen niet meer afhankelijk hoeven zijn van fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Tot die tijd kunnen fiscale faciliteiten niet zomaar worden afgebouwd of beëindigd. Om alle werkenden gelijk te behandelen zou er een werknemerskorting kunnen komen.

Zelfstandigenaftrek
In dat laatste punt verlaat de FNV de harde eis van afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Een ommezwaai, volgens het FD. Veel zzp’ers wilden hun belastingvoordeel niet kwijtraken.

Schipperen
Ondanks de nieuwe visie blijft de FNV schipperen met zzp’ers, getuige de recente verschillen in opvatting tussen FNV Flex en FNV Horeca.

Kritische noten
Pierre Spaninks, van ZZP-expert, is kritisch over het ‘charme-offensief’ van de FNV. De FNV wil de Wet DBA strikt handhaven, geen ondernemersverklaring, en geen zekerheid vooraf. Volgens hem gaat het alleen over zelfstandige arbeid, en niet over de zzp’er als ondernemer.

Bron: FNV Zelfstandigen, 27 juni 20181 juli 2018

Naam
CAO Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

Download Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel in Textiel 2018-2020
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De looptijd van de nieuwe CAO bedraagt 24 maanden van 1 juli 2018 tot 1 juli 2020.

Loonmutaties
– 2,50% loonsverhoging per 1 september 2018
– 3,00% loonsverhoging per 1 augustus 2019

Bron: CNV Vakmensen, 29 juni 2018

Viewing page 1 of 10|Next Page

Zoeken