FlexNieuws

Actualiteit, trends en vakkennis voor de flexmarkt19 september 2017

Naam
CAO BN International

Download Eindbod CAO BN International 2017-2020
> Eindbod CAO BN International 2017-2020 (25-08-17)

Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2020.

Loonsverhogingen
– 1,25% loonsverhoging per 1 mei 2017
– 1,50% loonsverhoging per 1 mei 2018
– 1,50% loonsverhoging per 1 mei 2019
– 0,75% loonsverhoging in plaats van de eenmalige in november elk jaar.

Arbeidsvoorwaarden
– Alleen in zogenaamde lustrumjaren wordt op 5 mei (indien deze valt op een doordeweekse dag) een vrije dag toegekend.
– Een versobering van de ouderenregeling.
– Een werkgroep duurzame inzetbaarheid zal zich met een stuk externe ondersteuning buigen over het vraagstuk hoe medewerkers vitaal, gezond, competent en gemotiveerd de eindstreep kunnen halen.
– De AWVN werk geversbijdrageregeling wordt voortgezet gedurende de looptijd van de CAO.

Bron: CNV Vakmensen, 15 september 2017

Jonge zelfstandige professionals (zp’ers) voelen zich minder een ‘externe’ dan vorig jaar.

Afgelopen jaar was dit voor generatie Y nog bij 77% het geval en voor generatie Z bij 69%, nu is dit respectievelijk 61 en 52%. Opvallend is dat onder de Babyboomers en generatie X juist een kleine stijging te zien is van het gevoel een ‘externe’ te zijn, namelijk van 62 naar 64%. Dit blijkt uit onderzoek van sourcing partner FastFlex over zelfstandig ondernemen.

Onderscheid externe en interne
Binnen organisaties wordt vaak onderscheid gemaakt tussen vaste medewerkers en externen, door bijvoorbeeld de externen geen toegang te geven tot het parkeerdek en hen extra te stimuleren met het openbaar vervoer te gaan. Andere voorbeelden zijn het wel of niet uitgeven van sleutels en toegangspasjes of het toestaan van aanwezigheid bij bepaalde bijeenkomsten of vergaderingen.

Gefaciliteerd door de werkgever
Wel geeft ruim de helft van de oudere twee generaties zelfstandigen aan zich voldoende gefaciliteerd te voelen door de werkgever (55%). Een forse stijging, tegenover 42% vorig jaar. Het is opmerkelijk dat bij generaties Y en Z maar een relatief klein deel aangeeft dit gevoel te hebben, namelijk 37 en 27%.

Bron: FastFlex, 19 september 2017

Viewing page 1 of 10|Next Page

Zoeken