Ziekteverzuim

Wat te doen bij ziekte:

Als je je niet in staat voelt om te gaan werken door ziekte moet je de volgende 3 stappen ondernemen:

  1. Bel zelf direct vóór 09.00 uur s’ochtends met Go:Office op 088-2409070
  2. Bel vervolgens zelf direct met je leidinggevende van het bedrijf waar je werkzaam bent
  3. Lees het verzuimreglement volledig door

Sla je één van de bovenstaande stappen over? Je krijgt geen óf minder ziekengeld dan waar je recht op zou hebben. Een ziekmelding wordt nooit met terugwerkende kracht geaccepteerd. De ziekteperiode geldt pas vanaf het moment waarop je je bij Go:Office uitzendbureau hebt ziek gemeld.

 

Wat te doen bij herstel:

Je meld je beter uiterlijk op de dag van je herstel bij Go:Office uitzendbureau én als je langer dan twee dagen ziek bent geweest bij Flex Comfort, telefoonnummer: 024-3741666


Hoogte ziekengeld

In fase A heb je na twee wachtdagen recht op ziekengeld als je werkt via Go:Office uitzendbureau. Het ziekengeld is gebaseerd op je dagloon. Dit wordt berekend door je totale SV loon van de laatste 12 maanden voor je ziekmelding te delen door het aantal SV dagen (261). Het ziekengeld

Lees verder »

Wachtdagen en wachtdag-compensatie

Over de eerste twee dagen die je niet kan werken wegens ziekte wordt geen loon doorbetaald. In de ABU CAO is geregeld dat je hiervoor een compensatie krijgt. Deze wachtdagcompensatie wordt berekend over je brutoloon en bedraagt 0,71%. Ieder uur dat je werkt krijgt je dus al een compensatie voor

Lees verder »

Ziekteverzuim-reglement

Go:Office uitzendbureau is vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. FlexCom4 draagt, in opdracht van Go:Office uitzendbureau. Zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodragerschap Ziektewet.  Go:Office uitzendbureau heeft FlexCom4 aangesteld om zorg te dragen voor o.a. de verzuimadministratie, de claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling van het dagloon.

Lees verder »

Verplichtingen bij ziekteverzuim

Go:Office uitzendbureau heeft de uitvoering van de ziektewet overgedragen aan FlexCom4. Zij voeren dus namens ons het gehele proces uit. In dit proces word je door de professionals van FlexCom4 begeleid. Concreet betekent dit dat je de Ziektewetuitkering ontvangt van FlexCom4 en dat zij samen met jou afspraken maken om

Lees verder »

Uitkering ziekengeld

Zodra FlexCom4 jouw ziekmelding heeft ontvangen, wordt er beoordeelt of je recht hebt op een Ziektewet-uitkering. Indien is vastgesteld dat je recht hebt op ziekengeld, dan worden je loongegevens opgevraagd bij het UWV. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om deze gegevens aan te leveren. De eerste uitbetaling

Lees verder »

404

Oops! That page can't be found

You can navigate through our menu or use this search bar:

GoOffice Recruitment vacatures
Je bent nu ingeschreven!

 

Om de week ontvang je een update.
PS: Check je spam/ ongewenste mail

job alert
“You Snooze, You lose!”


Vul je emailadres in
en mis geen enkele vacature.

Hallo, waarmee kunnen we je helpen?
Kirsten Fries Go:Office Recruitment

sales | hr advies

Kirsten Fries

   
Alexander de Ferrante Go:Office Recruitment

recruitment

Alexander de Ferrante

   

recruitment

Eline Jellema
   
Shanna van Hattum – Janssen | Go:Office Recruitment

recruitment

Shanna van Hattum – Janssen

   
Email-Paul-Chaillet

finance

Paul Chaillet

   

Algemeen nummer: 088 240 90 70