home » blog »

Wetswijzigingen per 1 januari 2017

Als werkgever en werknemer krijg je te maken met nieuwe wetten en wetswijzigingen vanaf 2017. Wij hebben de wetsveranderingen die voor jou van belang kunnen zijn op een rijtje gezet.

De Wetswijzigingen

Het minimumloon wordt verhoogd

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder gaan omhoog naar: € 1.551,60 per maand; € 358,05 per week; € 71,61 per dag.

AOW-Leeftijd

De AOW leeftijd is verhoogd naar 65 jaar + 9 maanden. In 2018 wordt dit 66 jaar en 67 jaar in 2021.

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Dit zijn de maatregelen om schijnconstructies van werkgevers te voorkomen. Je mag geen verrekeningen, bijvoorbeeld huisvesting of ziektekostenpremies, met het wettelijk minimumloon meer toepassen.

Minimumloon voor DGA start-up

Voor de DGA van een innovatieve start-up verandert er vanaf 2017 dat je de eerste 3 jaar het wettelijk minimumloon mag verdienen. Op dit moment moet je wettelijk meer verdienen.

Loonkostenvoordeel voor werknemer met laag inkomen

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) maakt het straks goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Tot 1 januari 2018 mag het LIV gecombineerd worden met premiekortingen voor jongere, oudere, arbeidsbeperkte en arbeidsgehandicapte werknemers. Daarnaast mag het LIV ook gecombineerd worden met de loonsubsidie die verkregen kan worden voor een werknemer die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen.

Voor meer wetswijzigingen en meer informatie over deze wijzigingen kijk je op ondernemersplein.

wetswijzigingen-werkende-werkgevers-blog
× Even whatssappen?