De belangrijkste wetswijzigingen arbeidsrecht per 2018

Met het ingaan van het nieuwe jaar hebben er weer nieuwe wetswijzigingen plaatsgevonden. Zo zijn er ook een aantal veranderingen met betrekking tot de arbeidsmarkt. Hieronder vind je de belangrijkste wetswijzigingen voor 2018.

  • Het wettelijk minimumloon
  • Vakantiegeld over overuren
  • Langer meerlingen verlof
  • Leeftijdsonderscheid vacatures verboden
  • Transitievergoeding
  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018
  • AOW-leeftijd

Het wettelijk minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2018. Deze wetswijzigingen zijn in de Staatscourant van 17 oktober 2017 gepubliceerd.

Minimum brutoloon per maand, week en dag*

*De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt. Werkt u parttime? Dan geldt het minimumloon, maar uw salaris hangt af van hoeveel uur u per week werkt.

Leeftijd maand week dag
vanaf 22 € 1.578,00 € 364,15 € 72,83
21 jaar € 1.341,30 € 309,55 € 61,91
20 jaar € 1.104,60 € 254,90 € 50,98
19 jaar € 867,90 € 200,30 € 40,06
18 jaar € 749,55 € 172,95 € 34,59
17 jaar € 623,30 € 143,85 € 28,77
16 jaar € 544,40 € 125,65 € 25,13
15 jaar € 473,40 € 109,25 € 21,85

 

Minimumloon per uur bij een fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur*

*De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

werkweek vanaf 22 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,12 € 8,60 € 7,09 € 5,57 € 4,81 € 4,00 € 3,50 € 3,04
38 uur € 9,59 € 8,15 € 6,71 € 5,28 € 4,56 € 3,79 € 3,31 € 2,88
40 uur € 9,11 € 7,74 € 6,38 € 5,01 € 4,33 € 3,60 € 3,15 € 2,74

Vakantiegeld over overuren

Als ondernemer met personeel ben je verplicht om vakantiegeld uit te keren aan je medewerkers. Dit is een toeslag van 8% over het brutoloon. In de wet stond dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018. Deze wetswijziging betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon.

Concreet betekent dit dat ook vakantietoeslag moet worden betaald over overwerk verricht vóór 1 januari 2018. Mocht u geen vakantietoeslag over het overwerk vóór 1 januari 2018 willen betalen dan moet u de vakantietoeslag vóór 1 januari 2018 uitkeren, of de werknemers deze uren op te laten nemen (dit mag ook na 1 januari 2018). Mochten de werknemers deze uren uiteindelijk niet (tijdig) opnemen, dan moet de uitbetaling alsnog inclusief vakantietoeslag plaatsvinden.

Langer meerlingenverlof

Op 1 april 2018 gaat er een wetswijziging in waardoor vrouwen die eerder bevallen van een meerling langer verlof krijgen. Deze maatregel zorgt ervoor dat het bevallingsverlof wordt verlengd met het aantal dagen of weken dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan 10 weken. Voorheen was dit 6 weken.

Sinds april 2016 geldt het meerlingenverlof waarbij vrouwen 10 weken voor de beoogde datum van bevalling met zwangerschapsverlof kunnen. Als de werkneemster eerder bevalt, dan mogen de daardoor gemiste dagen zwangerschapsverlof worden opgeteld bij het bevallingsverlof. Dat kan echter alleen als het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan 6 weken. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt dit aangepast naar 10 weken.

Uit de praktijk blijkt namelijk dat de totale verlofperiode van veel moeders korter duurt van zij hadden verwacht. Door de komst van het meerlingenverlof wordt de periode vanaf week 30 niet meer aangemerkt als ziekteverlof maar als zwangerschapsverlof. Stel dat een werkneemster start met zwangerschapsverlof vanaf week 30 en vervolgens na 37 weken bevalt. Dan heeft het zwangerschapsverlof langer dan 6 weken heeft geduurd en worden er geen resterende dagen aan het bevallingsverlof toegevoegd.

Leeftijdsonderscheid vacatures verboden

Vanaf 1 januari 2018 is het verboden is om vacatures aan te bieden die specifiek gelden voor jongeren tot 27 jaar, of ouderen vanaf 50 jaar. Dit mocht in 2017 nog wel. Wel moesten deze vacatures aangeboden worden ter bestrijding van jeugd- of ouderenwerkloosheid. Maak je in 2018 leeftijdsonderscheid in je vacature? Volgens de wetswijzigingen arbeidsrecht kan dit worden gezien als leeftijdsdiscriminatie.

Transitievergoeding

In 2018 stijgen de lonen. Ook de maximale transitievergoeding wordt verhoogd. Waar de transitievergoeding in 2017 maximaal € 77.000 is, stijgt deze in 2018 naar € 79.000. De maximale transitievergoeding is € 79.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 79.000.

Intreding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland in werking. Als uw organisatie over persoonsgegevens beschikt, mag u deze na die datum niet meer in alle gevallen onversleuteld bewaren. U kunt de persoonsgegeven pseudonimiseren of anonimiseren.

De verwerking van persoonsgegevens wordt per 25 mei 2018 geregeld in de AVG die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaat vervangen. Uw organisatie moet in sommige gevallen persoonsgegevens gaan versleutelen. Dit kan door pseudonimisering.

Goede voorbereiding op invoering van de AVG is noodzakelijk. Organisaties moeten zich goed voorbereiden op de nieuwe regelgeving, want de privacyregels in de AVG zijn strenger dan in de huidige WBP en de boetes bij overtreding van de wet zijn veel hoger. Organisaties die kiezen voor pseudonimisering moeten inventariseren wie er allemaal in staat zouden zijn om de versleuteling terug te draaien. Vergeet daarbij externe partijen niet. Zorg tenslotte dat er periodiek controle plaatsvindt of de gebruikte methode nog up-to-date is.

Wat is Pseudonimisering?

Volgens de Europese Privacyverordening wordt hieronder verstaan: het verwerken van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer te herleiden zijn naar een specifieke betrokkene, zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt. Organisaties die werken met persoonsgegevens moeten deze aanvullende gegevens bewaren en technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon te koppelen zijn. Deze aanvullende gegevens, de ‘sleutel’, zijn dus niet weggegooid en daarom is de AVG van toepassing.

Pseudonimisering is niet hetzelfde als anonimiseren: bij anonimiseren zijn de aanvullende data waarmee gegevens terug te voeren zijn op een natuurlijk persoon niet meer voorhanden. De sleutel is weggegooid en de echte persoon is niet meer te koppelen aan de dataset. Anonimisering is dus onomkeerbaar. De AVG is niet van toepassing op geanonimiseerde gegevens: ze kunnen niet meer gebruikt worden om een natuurlijk persoon te identificeren en vallen daarmee buiten de werking van de wet.

AOW-Leeftijd

De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken.
Het kabinet heeft, op basis van nieuwe cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de AOW-leeftijd voor 2023 vastgesteld. Die blijft in 2023 67 jaar en drie maanden, net als in 2022.
De levensverwachting is minder snel gestegen dan in voorgaande jaren. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de AOW-leeftijd niet stijgt.

Elk jaar wordt gekeken of de AOW-leeftijd moet worden verhoogd op basis van de levensverwachting. Dat moet vijf jaar van tevoren worden gemeld om mensen tijdig hierover te informeren. Mensen hebben dan de tijd om zelf aanvullende maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld extra sparen voor hun (aanvullend) pensioen of om nu alvast een extra verzekering af te sluiten als ze toch eerder willen stoppen met werken.

AOW-leeftijd in etappes omhoog

Het kabinet heeft in 2012 besloten de AOW-leeftijd in etappes te verhogen om de oudedagsvoorziening ook in de toekomst betaalbaar te houden.

Schema AOW-leeftijd 2018-2023

 • 2018: 66 jaar
 • 2019: 66 jaar 4 maanden
 • 2020: 66 jaar 8 maanden
 • 2021: 67 jaar
 • 2022: 67 jaar 3 maanden
 • 2023:  67 jaar 3 maanden

Minister Koolmees is overigens niet van plan de komende jaren de AOW-leeftijd te verlagen. Wel wil hij met werkgevers en de vakbonden ‘graag in gesprek’ over de vraag hoe werknemers goed en gezond de eindstreep kunnen halen. Koolmees reageerde op FNV die in een brandbrief vroeg de AOW-leeftijd te bevriezen op 65 jaar en 9 maanden. Niet realistisch, aldus de minister. “Ik wil de AOW bereikbaar en betaalbaar houden voor iedereen. Voor huidige en toekomstige generaties.”

Heb jij met deze wetswijzigingen in het arbeidsrecht te maken en heb jij vragen over de wetswijzigingen? Neem dan contact op met onze HR adviseur Kirsten Fries.

Wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019

Als werkgevers en werknemers krijg je te maken met nieuwe wetten en wetswijzigingen voor arbeid. Wij hebben de wetswijzigingen voor arbeid per 1 januari 2019 die voor jou van belang zijn op een rijtje gezet. Loonbelasting Het kabinet verlaagt per 1 januari 2019 de loonbelastingen verhoogt heffingskortingen. De belastingschijf waarin de

Lees verder »
millennials-solliciteren

Millennials aantrekken voor jouw organisatie

Advies om Millennials aan te trekken voor jouw organisatie De millennials, het is de grootste groep onder de werkbevolking, ze vervullen vaak de junior en medior vacatures. Deze groep verovert de arbeidsmarkt, het is dus niet zo gek dat bedrijven graag deze groep graag aantrekken. Hoe zorg je ervoor dat

Lees verder »
Pesten-op-het-werk

Omgaan met pesten op de werkvloer

Het is de week tegen pesten. Pesten op de werkvloer komt nog met regelmaat voor, vervelende opmerkingen van collega’s of het buitensluiten van een collega door geen koffie voor hem of haar te halen zijn hier voorbeelden van. Een grapje op zijn tijd moet kunnen, maar wanneer plagen verandert in

Lees verder »
vakantiegeld-en-vakantiedagen-blog

De meest gestelde vragen over vakantiedagen en vakantiegeld

Als werkgever heeft u tijdens de zomerperiode te maken met vakantiegeld en vakantiedagen. In dit artikel vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Bent u verplicht als werkgever om vakantiegeld uit te betalen? Ja, vakantiegeld uitbetalen is wettelijk verplicht. Iedere werkgever moet bovendien het vakantiegeld apart

Lees verder »
krappe-arbeidsmarkt

De krappe arbeidsmarkt, hoe speelt u hierop in?

Wat is een gespannen arbeidsmarkt? De economie groeit en voor het eerst sinds 2007 noemen we de arbeidsmarkt weer gespannen. Door de aanhoudende groei zal de krapte op de arbeidsmarkt volgend jaar alleen maar toenemen. Volgens het UWV neemt het lijstje van beroepen met moeilijk vervulbare vacatures met de maand toe.

Lees verder »
studenten- en scholierenregeling

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.

Lees verder »
Wetswijziging-Arbeidsrecht-2018

Wet werk en zekerheid

Wet Werk en Zekerheid De wet heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het huidige kabinet streeft naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij tweedeling tussen mensen met een vast baan en flexwerkers wordt verminderd. Werk zekerheid

Lees verder »

De wet BeZaVa

De wet BeZaVa   Sinds 1 januari 2013 is de wet ‘Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters’ (BeZaVa) van kracht. Deze wet geeft werkgevers een financiële prikkel om arbeidsongeschiktheid van mensen met een tijdelijk dienstverband tegen te gaan. De wet is gefaseerd ingevoerd waarbij 2014 en 2015 de veranderingen duidelijk meetbaar ingezet

Lees verder »
× Even whatssappen?