Arbeidsvoorwaarden

 

Als je werkt via Go:office uitzendbureau dan zijn de arbeidsvoorwaarden van de ABU van toepassing. De meeste gestelde vragen over dit onderwerp vind je hieronder.

Welke reserveringen worden er opgebouwd?

Reservering vakantiegeld

Over ieder uur dat je werkt wordt vakantiegeld gereserveerd. De toeslag is 8% van het feitelijk loon (bruto loon exclusief toeslagen en/of overuren). Op je salarisspecificatie kun je zien hoeveel vakantietoeslag er in een periode wordt gereserveerd en wat het totaalbedrag is dat je hebt opgebouwd.

Vakantiegeld wordt ieder jaar in week 22 uitgekeerd.

Verlofuren

In fase A en B bouw je over gewerkte uren 10,43% verlofuren op. Op je salarisspecificatie zie je hoeveel verlofuren je per periode hebt opgebouwd en wat het totaal aantal verlofuren is. Deze verlofuren kun je ieder moment laten uitkeren door het invullen van een reserveringsbriefje. Het reserveringsbriefje is terug te vinden in de online urenregistratie van Go:Office.

reservering kort verzuim

In fase A bouw je ook een reservering kort verzuim op. Dit percentage is 0,6% van het feitelijk loon. Het opgebouwde percentage kun je laten uitkeren bij familieomstandigheden of voor een bijzondere gebeurtenis. Zoals de begrafenis van een familielid of een huwelijk.

Voor alle reserveringen geldt dat deze automatisch worden uitgekeerd als je 6 weken niet hebt gewerkt en je uit dienst wordt gemeld.

Ga ik pensioen opbouwen?

Als je werkt via Go:Office uitzendbureau en je leeftijd is tussen 21 en 67 jaar dan ga je na 26 werkweken deelnemen aan de basisregeling van het StipPensioen. Je blijft maximaal 52 werkweken in de Basisregeling, daarna ga je deelnemen aan de Plusregeling

Basisregeling

In de basisregeling wordt voor elk uur dat je werkt een bedrag opzij wordt gezet. Dit is 2,6% over je pensioengevend loon.  Dit bedrag betaalt Go:Office uitzendbureau aan StiPP. Uitgebreidere informatie over de basisregeling vind je hier.

Plusregeling

Ook in de plusregeling wordt voor elk uur dat je werkt een bedrag opzij gezet. Go:Office uitzendbureau betaalt 2/3 deel van de premie en 1/3 deel van de premie betaal je zelf. Het deel dat jezelf betaalt wordt ingehouden op je netto loon. Uitgebreidere informatie over de plusregeling vind je hier.

Hoe werkt het fasen systeem?

Als je voor Go:Office werkt bouw je meer rechten op naarmate je langer werkt. Deze rechten zijn verdeeld over 3 verschillende fasen.

Fase A
Duur: minimaal 78 gewerkte weken

Iedere week dat je voor Go:Office werkt telt mee, of het nu 1 of 40 uur is in een week is.

In deze fase heb je een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding. Het uitzendbeding betekent dat zowel jij als Go:Office de arbeidsovereenkomst direct kan beëindigen. Bijvoorbeeld als het werk bij de opdrachtgevers stopt. Ook als je ziek wordt eindigt de arbeidsovereenkomst. Go:Office draagt je dan over aan de verzuimbegeleidende instantie en krijg je ziekengeld.  Zodra je weer bent hersteld en gaat hervatten krijg je een nieuwe arbeidsovereenkomst.

In fase A is er geen beperking aan het aantal arbeidsovereenkomsten dat je via Go:Office kan krijgen.

Fase B
Duur: 4 jaar

Fase B volgt op fase A als je aansluitend blijft werken voor Go:Office. Ook als je binnen 26 weken na afloop van fase A opnieuw door ons wordt uitgezonden start fase B.

In deze fase krijg je een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. Het uitzendbeding is hier niet meer van toepassing. Is de periode tussen twee uitzendovereenkomsten korter dan 26 weken? Deze onderbroken periode telt mee voor de telling van 4 jaar. Als het werk bij een opdrachtgever stopt terwijl je uitzendovereenkomst nog doorloopt dan zoekt Go:Office passend werk voor je. Dit moet je accepteren om het recht op loondoorbetaling te behouden.

In deze fase kun je maximaal 6 uitzendovereenkomsten krijgen.

Fase C
duur: ongelimiteerd

Fase C volgt op fase B als je aansluitend blijft werken voor Go:Office. In deze fase krijg je een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan alleen stoppen na inachtneming van de afgesproken opzegtermijn. Hierbij geldt bovendien dat Go:Office alleen mag opzeggen na toestemming van het UWV of de kantonrechter.

 

Tot slot: Voor alle fasen geldt dat als je langer dan 26 weken niet werkt via Go:Office je altijd opnieuw start met fase A

 

Welke Cao is van toepassing?

Go:Office uitzendbureau is ABU volgend. Dit betekent dat de CAO voor uitzendkrachten (ABU) van toepassing is op jouw werkzaamheden. De complete CAO vind je hier. Er is ook een samenvatting beschikbaar.

© Go:Office BV 2019

Zoeken